Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Definities en toepassingsbereik
+ Hoofdstuk 2. Toegang tot en eisen aan instanties en procedures tot buitengerechtelijke geschillenbeslechting
+ Hoofdstuk 3. Informatie en samenwerking
+ Hoofdstuk 4. Aanwijzing, rapportage en handhaving
- Hoofdstuk 5. Informatie ten behoeve van kennisgeving aan de Europese Commissie
+ Hoofdstuk 6. Wijziging van andere wetten
+ Hoofdstuk 7. Overgangsrecht, inwerkingtreding en citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 19 Implementatiewet buitengerechtelijke geschillenbeslechting consumenten

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
1.
Onze Minister van Veiligheid en Justitie stelt een lijst op van de op grond van artikel 16 lid 1 aangewezen instanties tot buitengerechtelijke geschillenbeslechting. Deze lijst bevat de volgende gegevens:
a. de naam, contactgegevens en internetadressen van de betreffende instanties;
b. de verschuldigde vergoedingen, indien van toepassing;
c. de taal of talen waarin klachten kunnen worden ingediend en de procedure kan worden gevoerd;
d. de soorten geschillen waarvoor de procedure geldt;
e. de door elke instantie bestreken sectoren en soorten geschillen;
f. indien van toepassing, de noodzaak dat partijen of hun vertegenwoordigers fysiek aanwezig zijn, met inbegrip van een verklaring van de instantie tot buitengerechtelijke geschillenbeslechting over het feit of de procedure een mondelinge of schriftelijke procedure is of kan zijn;
g. de al dan niet bindende aard van de uitkomst van de procedure; en
h. de gronden waarop de instantie mag weigeren een gegeven geschil in behandeling te nemen overeenkomstig artikel 3 lid 2.
2.
Onze Minister van Veiligheid en Justitie deelt de in lid 1 genoemde lijst, alsmede wijzigingen hiervan op grond van artikel 17 lid 3 mee aan de Europese Commissie.