Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Van de meeteenheden en aanduidingen daarvan
+ § 1a. Definities
+ § 2. Van de maten, gewichten, meet- en weegwerktuigen en meetinstrumenten
- § 3. Van het keuren en justeren
+ § 3a. Regelen ten aanzien van maten, gewichten, meet- en weegwerktuigen, meetinstrumenten, onderdelen van en hulpinrichtingen voor die voorwerpen, te treffen in verband met de uitvoering van bindende, door de Raad van de Europese Unie, het Europees Parlement en de Raad gezamenlijk of de Commissie van de Europese Gemeenschappen op het terrein van de metrologie genomen besluiten
- § 3b. Vrijstellingen en ontheffingen
+ § 4. IJkinstelling
+ § 5. IJkbevoegden
+ § 5a. Aanwijzingen en regelen omtrent werkwijze
+ § 5b. Toezicht op de naleving
+ § 5c. Informatie
+ § 5d
+ § 5e. Beroep
+ § 6. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

IJkwet

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 februari 2007. U leest nu de tekst die gold op 31 januari 2007.
1.
Onze Minister kan ten aanzien van maten, gewichten, meet- en weegwerktuigen en meetinstrumenten vrijstelling of op aanvraag ontheffing verlenen van het bepaalde bij of krachtens artikel 7, eerste lid, onder b, en derde lid juncto eerste lid, onder b, artikel 8, eerste lid, onder b, en derde lid juncto eerste lid, onder b, en artikel 19.
2.
Bij het indienen van een aanvraag om ontheffing moet een bedrag worden betaald volgens een bij algemene maatregel van bestuur vastgesteld tarief. Onze Minister kan regelen stellen omtrent de wijze van betaling.
3.
Een vrijstelling of ontheffing kan onder beperkingen worden verleend. Aan een vrijstelling of ontheffing kunnen voorschriften worden verbonden.
4.
Ten aanzien van een voorwerp waarvoor een vrijstelling of ontheffing geldt, is artikel 10, eerste lid, niet van toepassing.
1.
De ijkinstelling kan op een daartoe strekkende aanvraag ontheffing verlenen van het bepaalde in artikel 11, tweede lid, in gevallen waarin van een maat, een gewicht, een meet- of weegwerktuig of een meetinstrument slechts één of enkele exemplaren in Nederland worden vervaardigd of, indien elders vervaardigd, in Nederland in het verkeer worden gebracht en, voor zover het betreft meer dan één exemplaar van het betrokken voorwerp, de desbetreffende exemplaren aan elkaar gelijk zijn.
2.
De aanvraag van een ontheffing als in het eerste lid bedoeld moet een opgave bevatten van het aantal exemplaren dat ten hoogste in Nederland wordt vervaardigd, of indien elders vervaardigd, in Nederland in het verkeer wordt gebracht, en moet vergezeld gaan van tekeningen en beschrijvingen, die het betrokken voorwerp zo volledig mogelijk weergeven.
3.
Een ontheffing als in het eerste lid bedoeld kan onder beperkingen worden verleend.