Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
- § 1. Van de meeteenheden en aanduidingen daarvan
+ § 1a. Definities
+ § 2. Van de maten, gewichten, meet- en weegwerktuigen en meetinstrumenten
+ § 3. Van het keuren en justeren
+ § 3a. Regelen ten aanzien van maten, gewichten, meet- en weegwerktuigen, meetinstrumenten, onderdelen van en hulpinrichtingen voor die voorwerpen, te treffen in verband met de uitvoering van bindende, door de Raad van de Europese Unie, het Europees Parlement en de Raad gezamenlijk of de Commissie van de Europese Gemeenschappen op het terrein van de metrologie genomen besluiten
+ § 3b. Vrijstellingen en ontheffingen
+ § 4. IJkinstelling
+ § 5. IJkbevoegden
+ § 5a. Aanwijzingen en regelen omtrent werkwijze
+ § 5b. Toezicht op de naleving
+ § 5c. Informatie
+ § 5d
+ § 5e. Beroep
+ § 6. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 4 IJkwet

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 februari 2007. U leest nu de tekst die gold op 31 januari 2007.
1.
Behoudens het bepaalde in het tweede lid, worden de nagenoemde decimale veelvouden en delen van de in artikel 1, tweede lid, genoemde meeteenheden, indien deze veelvouden en delen niet worden aangeduid door een getal voor de naam of het symbool van de betrokken meeteenheden, aangeduid door aan die naam of dat symbool een der volgende voorvoegsels, onderscheidenlijk symbolen te laten voorafgaan:
2.
Het duizendste deel van het kilogram is het gram, waarvan het symbool g is. De in het eerste lid bedoelde decimale veelvouden en delen van het kilogram, worden, indien zij niet worden aangeduid door een getal voor de naam of het symbool van deze meeteenheid, uitgedrukt in het gram.
3.
Bij algemene maatregel van bestuur worden regelen gesteld omtrent de aanduiding van decimale veelvouden en delen van de in artikel 1, eerste lid, onder b, bedoelde meeteenheden.
4.
Bij algemene maatregel van bestuur kunnen ten aanzien van erkende meeteenheden beperkingen in hun gebruik worden vastgesteld.
5.
Bij algemene maatregel van bestuur kan in verband met de uitvoering van, ingevolge het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap bindende, door de Raad van de Europese Unie, het Europees Parlement en de Raad gezamenlijk of de Commissie van de Europese Gemeenschappen op het terrein van de metrologie genomen besluiten worden bepaald, dat een bij die maatregel genoemde grootheid in daarbij omschreven gevallen niet anders mag worden uitgedrukt dan in de erkende meeteenheid of meeteenheden, die bij die maatregel voor die gevallen is of zijn voorgeschreven.