Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Van de meeteenheden en aanduidingen daarvan
+ § 1a. Definities
+ § 2. Van de maten, gewichten, meet- en weegwerktuigen en meetinstrumenten
+ § 3. Van het keuren en justeren
+ § 3a. Regelen ten aanzien van maten, gewichten, meet- en weegwerktuigen, meetinstrumenten, onderdelen van en hulpinrichtingen voor die voorwerpen, te treffen in verband met de uitvoering van bindende, door de Raad van de Europese Unie, het Europees Parlement en de Raad gezamenlijk of de Commissie van de Europese Gemeenschappen op het terrein van de metrologie genomen besluiten
+ § 3b. Vrijstellingen en ontheffingen
+ § 4. IJkinstelling
- § 5. IJkbevoegden
+ § 5a. Aanwijzingen en regelen omtrent werkwijze
+ § 5b. Toezicht op de naleving
+ § 5c. Informatie
+ § 5d
+ § 5e. Beroep
+ § 6. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 26g IJkwet

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 februari 2007. U leest nu de tekst die gold op 31 januari 2007.
1.
De ijkinstelling kan de erkenning intrekken, indien de ijkbevoegde:
a. daarom verzoekt;
b. de werkzaamheden waarop de hem verleende erkenning betrekking heeft, niet naar behoren verricht;
c. niet meer voldoet aan de voor de erkenning gestelde eisen;
d. handelt in strijd met de aan de erkenning verbonden voorschriften;
e. voorwerpen waarvoor bij of krachtens artikel 6 voorschriften zijn gegeven en met betrekking waartoe hem geen erkenning is verleend, voorziet van krachtens deze wet vastgestelde ijkmerken of afkeuringsmerken of ten aanzien van die voorwerpen een verklaring als bedoeld in artikel 13, tweede lid, afgeeft;
f. op voorwerpen, waarvoor bij of krachtens artikel 6 voorschriften zijn gegeven en die binnen de grenzen van zijn bevoegdheid ingevolge artikel 13, eerste lid, van een of meer ijkmerken moeten worden voorzien, een kenmerk aanbrengt, dat ingevolge artikel 26b, derde lid, voor een ander is vastgesteld;
g. het bij of krachtens deze wet bepaalde niet naleeft;
h. maten, gewichten, meet- of weegwerktuigen of meetinstrumenten voorziet van valse of vervalste ijkmerken.
2.
De ijkinstelling doet van een besluit tot intrekking van de erkenning mededeling door plaatsing in de Staatscourant.