Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Van de meeteenheden en aanduidingen daarvan
+ § 1a. Definities
+ § 2. Van de maten, gewichten, meet- en weegwerktuigen en meetinstrumenten
+ § 3. Van het keuren en justeren
+ § 3a. Regelen ten aanzien van maten, gewichten, meet- en weegwerktuigen, meetinstrumenten, onderdelen van en hulpinrichtingen voor die voorwerpen, te treffen in verband met de uitvoering van bindende, door de Raad van de Europese Unie, het Europees Parlement en de Raad gezamenlijk of de Commissie van de Europese Gemeenschappen op het terrein van de metrologie genomen besluiten
+ § 3b. Vrijstellingen en ontheffingen
+ § 4. IJkinstelling
- § 5. IJkbevoegden
+ § 5a. Aanwijzingen en regelen omtrent werkwijze
+ § 5b. Toezicht op de naleving
+ § 5c. Informatie
+ § 5d
+ § 5e. Beroep
+ § 6. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 26f IJkwet

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 februari 2007. U leest nu de tekst die gold op 31 januari 2007.
1.
Voor de behandeling van de aanvraag tot erkenning is de aanvrager aan de ijkinstelling een bedrag verschuldigd, berekend volgens de door die instelling vastgestelde tarieven.
2.
Ter bestrijding van de kosten, verbonden aan controles als bedoeld in artikel 26e zijn de ijkbevoegden jaarlijks aan de ijkinstelling een bedrag verschuldigd, berekend volgens een door die instelling vastgesteld tarief.
3.
De besluiten tot vaststelling van tarieven, bedoeld in het eerste en tweede lid, behoeven de goedkeuring van Onze Minister; het bepaalde in artikel 24, vierde, vijfde, zesde en zevende lid, is van overeenkomstige toepassing.
4.
De behandeling van een aanvraag tot erkenning kan door de ijkinstelling worden geweigerd of beëindigd, indien de aanvrager niet voldoet aan zijn financiële verplichtingen jegens de ijkinstelling met betrekking tot die aanvraag of met betrekking tot kosten als in het tweede lid bedoeld of niet voldoet aan een verzoek van de ijkinstelling tot betaling vooraf van het bedrag, verschuldigd voor de behandeling van de aanvraag, of tot het stellen van zekerheid voor de betaling van dat bedrag dan wel tot betaling van een voorschot op bedoeld bedrag.