Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Van de meeteenheden en aanduidingen daarvan
+ § 1a. Definities
+ § 2. Van de maten, gewichten, meet- en weegwerktuigen en meetinstrumenten
+ § 3. Van het keuren en justeren
+ § 3a. Regelen ten aanzien van maten, gewichten, meet- en weegwerktuigen, meetinstrumenten, onderdelen van en hulpinrichtingen voor die voorwerpen, te treffen in verband met de uitvoering van bindende, door de Raad van de Europese Unie, het Europees Parlement en de Raad gezamenlijk of de Commissie van de Europese Gemeenschappen op het terrein van de metrologie genomen besluiten
+ § 3b. Vrijstellingen en ontheffingen
+ § 4. IJkinstelling
- § 5. IJkbevoegden
+ § 5a. Aanwijzingen en regelen omtrent werkwijze
+ § 5b. Toezicht op de naleving
+ § 5c. Informatie
+ § 5d
+ § 5e. Beroep
+ § 6. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 26b IJkwet

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 februari 2007. U leest nu de tekst die gold op 31 januari 2007.
1.
Een erkenning wordt door de ijkinstelling verleend, indien de aanvrager voor wat betreft zijn organisatie, personeel en materieel overeenkomstig daaromtrent door Onze Minister gestelde, in de Staatscourant bekendgemaakte regelen in staat is de in de aanvraag vermelde werkzaamheden ten aanzien van de in de aanvraag genoemde voorwerpen naar behoren te verrichten en beschikt over de voor de werkzaamheden nodige standaarden als bedoeld in artikel 22, tweede lid, onder a.
2.
Aan een erkenning kunnen voorschriften worden verbonden. De erkenning kan onder beperkingen worden verleend.
3.
In de verklaring van erkenning wordt een door de ijkinstelling voor de betrokkene vastgesteld kenmerk opgenomen.
4.
De ijkinstelling doet van de erkenning en de datum daarvan mededeling in de Staatscourant, onder opgave van de naam of handelsnaam van de desbetreffende ijkbevoegde, van de plaats en het adres waar deze is gevestigd, van de voorwerpen ten aanzien waarvan en van de werkzaamheden waarvoor de erkenning is verleend, en voorts onder opgave van de beperkingen waaronder de erkenning is verleend.