Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Van de meeteenheden en aanduidingen daarvan
+ § 1a. Definities
+ § 2. Van de maten, gewichten, meet- en weegwerktuigen en meetinstrumenten
+ § 3. Van het keuren en justeren
+ § 3a. Regelen ten aanzien van maten, gewichten, meet- en weegwerktuigen, meetinstrumenten, onderdelen van en hulpinrichtingen voor die voorwerpen, te treffen in verband met de uitvoering van bindende, door de Raad van de Europese Unie, het Europees Parlement en de Raad gezamenlijk of de Commissie van de Europese Gemeenschappen op het terrein van de metrologie genomen besluiten
+ § 3b. Vrijstellingen en ontheffingen
+ § 4. IJkinstelling
- § 5. IJkbevoegden
+ § 5a. Aanwijzingen en regelen omtrent werkwijze
+ § 5b. Toezicht op de naleving
+ § 5c. Informatie
+ § 5d
+ § 5e. Beroep
+ § 6. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 26a IJkwet

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 februari 2007. U leest nu de tekst die gold op 31 januari 2007.
1.
De aanvraag tot erkenning dient de volgende gegevens te bevatten:
a. de naam of de handelsnaam van de aanvrager en de plaats en het adres waar hij gevestigd is;
b. een opgave van de voorwerpen ten aanzien waarvan de erkenning wordt verlangd;
c. een opgave van de in artikel 26 bedoelde werkzaamheden waarvoor de erkenning wordt verlangd;
d. een opgave van de door de aanvrager gewenste beperkingen van de erkenning.
2.
De aanvraag dient vergezeld te gaan van de nodige bescheiden, waaruit de metrologische kennis en kunde van de aanvrager of zijn personeel met betrekking tot de in de aanvraag genoemde voorwerpen en werkzaamheden blijkt, en van een opgave van de apparatuur waarover hij voor die werkzaamheden beschikt.
3.
Op een aanvraag wordt niet beslist dan nadat de ijkinstelling op haar daartoe strekkend verzoek in de gelegenheid is gesteld bij de aanvrager in Nederland een onderzoek in te stellen naar diens vermogen, gezien diens organisatie, personeel en materieel, de in de aanvraag vermelde werkzaamheden te verrichten.