Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Van de meeteenheden en aanduidingen daarvan
+ § 1a. Definities
+ § 2. Van de maten, gewichten, meet- en weegwerktuigen en meetinstrumenten
+ § 3. Van het keuren en justeren
+ § 3a. Regelen ten aanzien van maten, gewichten, meet- en weegwerktuigen, meetinstrumenten, onderdelen van en hulpinrichtingen voor die voorwerpen, te treffen in verband met de uitvoering van bindende, door de Raad van de Europese Unie, het Europees Parlement en de Raad gezamenlijk of de Commissie van de Europese Gemeenschappen op het terrein van de metrologie genomen besluiten
+ § 3b. Vrijstellingen en ontheffingen
- § 4. IJkinstelling
+ § 5. IJkbevoegden
+ § 5a. Aanwijzingen en regelen omtrent werkwijze
+ § 5b. Toezicht op de naleving
+ § 5c. Informatie
+ § 5d
+ § 5e. Beroep
+ § 6. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 25 IJkwet

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 februari 2007. U leest nu de tekst die gold op 31 januari 2007.
1.
Een onderzoek, keuring, herkeuring of justering overeenkomstig het bij of krachtens de artikelen 10 tot en met 18 en 21a bepaalde alsmede de werkzaamheden, voortvloeiende uit het krachtens artikel 21a bepaalde met betrekking tot andere voorwerpen dan die waarvoor krachtens artikel 6 voorschriften zijn gegeven, kunnen door de ijkinstelling worden geweigerd of beëindigd, indien respectievelijk de aanbieder, de verzoeker of de eigenaar, gebruiker of houder van een maat, gewicht, meet- of weegwerktuig of meetinstrument of degene wiens aanvraag aanleiding is tot de desbetreffende werkzaamheden, voortvloeiende uit het krachtens artikel 21a bepaalde:
a. daarbij niet de van hem verlangde medewerking verleent,
b. niet voldoet aan zijn financiële verplichtingen jegens de ijkinstelling met betrekking tot werkzaamheden als in artikel 22, eerste lid, onder a, bedoeld of
c. niet voldoet aan een verzoek van de ijkinstelling tot betaling vooraf van het bedrag, verschuldigd voor de betrokken werkzaamheden, of tot het stellen van zekerheid voor de betaling van dat bedrag dan wel tot betaling van een voorschot ter zake van de betrokken werkzaamheden.
2.
De ijkinstelling kan de behandeling van de aanvraag van een ontheffing als bedoeld in artikel 21c weigeren of beëindigen, indien:
a. zich ten aanzien van de aanvrager met betrekking tot de werkzaamheden ter zake van zijn aanvraag feiten voordoen als in het eerste lid, onder c bedoeld, of
b. ten aanzien van de aanvrager het bepaalde in het eerste lid van toepassing is of toepassing heeft gevonden.