Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Van de meeteenheden en aanduidingen daarvan
+ § 1a. Definities
+ § 2. Van de maten, gewichten, meet- en weegwerktuigen en meetinstrumenten
+ § 3. Van het keuren en justeren
+ § 3a. Regelen ten aanzien van maten, gewichten, meet- en weegwerktuigen, meetinstrumenten, onderdelen van en hulpinrichtingen voor die voorwerpen, te treffen in verband met de uitvoering van bindende, door de Raad van de Europese Unie, het Europees Parlement en de Raad gezamenlijk of de Commissie van de Europese Gemeenschappen op het terrein van de metrologie genomen besluiten
+ § 3b. Vrijstellingen en ontheffingen
- § 4. IJkinstelling
+ § 5. IJkbevoegden
+ § 5a. Aanwijzingen en regelen omtrent werkwijze
+ § 5b. Toezicht op de naleving
+ § 5c. Informatie
+ § 5d
+ § 5e. Beroep
+ § 6. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 24 IJkwet

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 februari 2007. U leest nu de tekst die gold op 31 januari 2007.
1.
Voor de werkzaamheden, bedoeld in artikel 22, eerste lid, onder a, is aan de ijkinstelling een bedrag verschuldigd, berekend volgens de door die instelling vastgestelde en in de Staatscourant bekendgemaakte tarieven.
2.
De vaststelling van de tarieven vindt niet plaats, dan nadat zij aan Onze Minister door de ijkinstelling zijn gemeld en vervolgens dertig dagen zijn verlopen, zonder dat Onze Minister tegen die tarieven bedenkingen heeft geuit.
3.
In afwijking van het tweede lid behoeven besluiten tot vaststelling van tarieven voor het onderzoek tot toelating van een model als in artikel 11, tweede lid, bedoeld en voor de behandeling van de aanvraag van de ontheffing als in artikel 21c bedoeld de goedkeuring van Onze Minister.
4.
Onze Minister kan van de ijkinstelling gegevens verlangen, die voor de beoordeling van haar tarieven volgens de maatstaf van het vijfde lid van belang zijn.
5.
Onze Minister kan slechts bedenkingen uiten tegen de tarieven en de in het derde lid bedoelde goedkeuring kan worden onthouden, indien de tarieven voor de betrokken werkzaamheden afwijken van die welke voortvloeien uit een redelijke toerekening van kosten.
6.
Het besluit omtrent goedkeuring wordt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen acht weken nadat het aan Onze Minister is voorgelegd, bekendgemaakt.
7.
De in het derde lid bedoelde besluiten tot vaststelling van tarieven worden door de ijkinstelling eerst na goedkeuring door Onze Minister in de Staatscourant bekendgemaakt.