Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Van de meeteenheden en aanduidingen daarvan
+ § 1a. Definities
+ § 2. Van de maten, gewichten, meet- en weegwerktuigen en meetinstrumenten
- § 3. Van het keuren en justeren
+ § 3a. Regelen ten aanzien van maten, gewichten, meet- en weegwerktuigen, meetinstrumenten, onderdelen van en hulpinrichtingen voor die voorwerpen, te treffen in verband met de uitvoering van bindende, door de Raad van de Europese Unie, het Europees Parlement en de Raad gezamenlijk of de Commissie van de Europese Gemeenschappen op het terrein van de metrologie genomen besluiten
+ § 3b. Vrijstellingen en ontheffingen
+ § 4. IJkinstelling
+ § 5. IJkbevoegden
+ § 5a. Aanwijzingen en regelen omtrent werkwijze
+ § 5b. Toezicht op de naleving
+ § 5c. Informatie
+ § 5d
+ § 5e. Beroep
+ § 6. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 11a IJkwet

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 februari 2007. U leest nu de tekst die gold op 31 januari 2007.
1.
Een model wordt niet toegelaten, indien niet de redelijke verwachting bestaat, dat naar het model vervaardigde maten, gewichten, meet- of weegwerktuigen of meetinstrumenten aan de bij of krachtens artikel 6 gegeven voorschriften zullen voldoen.
2.
Van de toelating van een model wordt een ondertekende en gedagtekende verklaring afgegeven volgens een door Ons vast te stellen formulier. In deze verklaring kan het voorschrift worden opgenomen, dat het model op een in de verklaring vermelde plaats moet worden bewaard. Bij de verklaring wordt een gewaarmerkt afschrift van de in het vijfde lid bedoelde tekeningen en beschrijving afgegeven.
3.
De toelating van een model wordt ingetrokken, indien de bij of krachtens artikel 6 gegeven voorschriften zodanig zijn gewijzigd, dat het model onder de werking van de gewijzigde voorschriften niet zou zijn toegelaten.
4.
De toelating van een model, dat ingevolge het tweede lid moet worden bewaard, wordt ingetrokken, indien het model verandering heeft ondergaan of verloren is gegaan en kan worden ingetrokken, indien het model niet op de plaats, vermeld in de in dat lid bedoelde verklaring, wordt bewaard.
5.
Bij elke aanvrage om toelating van een model dienen te worden overgelegd tekeningen en een beschrijving, welke het model zo volledig mogelijk weergeven. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden voorschriften gegeven, waaraan bij elke aanvrage tot toelating van een model moet worden voldaan.