Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Van de meeteenheden en aanduidingen daarvan
+ § 1a. Definities
+ § 2. Van de maten, gewichten, meet- en weegwerktuigen en meetinstrumenten
- § 3. Van het keuren en justeren
+ § 3a. Regelen ten aanzien van maten, gewichten, meet- en weegwerktuigen, meetinstrumenten, onderdelen van en hulpinrichtingen voor die voorwerpen, te treffen in verband met de uitvoering van bindende, door de Raad van de Europese Unie, het Europees Parlement en de Raad gezamenlijk of de Commissie van de Europese Gemeenschappen op het terrein van de metrologie genomen besluiten
+ § 3b. Vrijstellingen en ontheffingen
+ § 4. IJkinstelling
+ § 5. IJkbevoegden
+ § 5a. Aanwijzingen en regelen omtrent werkwijze
+ § 5b. Toezicht op de naleving
+ § 5c. Informatie
+ § 5d
+ § 5e. Beroep
+ § 6. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 11 IJkwet

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 februari 2007. U leest nu de tekst die gold op 31 januari 2007.
1.
De keuring geschiedt stuksgewijze, voor zover krachtens artikel 14 niet anders is bepaald.
2.
De keuring heeft slechts plaats, nadat een model van het betrokken voorwerp ingevolge artikel 11a is onderzocht en toegelaten.
3.
Onze Minister kan bij ministeriële regeling bepalen, dat het tweede lid niet geldt ten aanzien van door hem aangewezen categorieën van maten, gewichten, meet- of weegwerktuigen of meetinstrumenten.
4.
De keuring wordt voor nieuwe en reeds in gebruik zijnde voorwerpen herhaald:
a. gedurende door Ons vast te stellen tijdvakken, waarbij aan Gedeputeerde Staten der onderscheidene provincies door Ons kan worden opgedragen, het tijdvak voor elke gemeente te bepalen en dit openlijk bekend te maken;
b. alvorens de voorwerpen te gebruiken, na herstellingen of veranderingen, die een veranderde inhoud, een veranderd gewicht of onjuiste aanwijzingen ten gevolge zouden kunnen hebben, alsmede na schending van ijkmerken als in artikel 13 bedoeld;
c. op verzoek van de eigenaar of gebruiker.
5.
Wij behouden Ons voor, bepaalde maten, gewichten, meet- en weegwerktuigen en meetinstrumenten van de herkeuring vrij te stellen.
6.
Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen voorschriften worden gegeven, waaraan bij de aanvraag tot keuring of herkeuring moet worden voldaan.