Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 4a
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 6a
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Hygiënebesluit (opfok)vermeerderingsbedrijven 1999

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 18 juli 2010. U leest nu de tekst die gold op 17 juli 2010.
Hygiënebesluit (opfok)vermeerderingsbedrijven 1999
Het Bestuur van het Produktschap van Pluimvee en Eieren heeft,
gelet op de Verordening hygiënevoorschriften kalkoenhouderij 1999,
op 13 januari 1999 vastgesteld het navolgende
BESLUIT
Artikel 1
Dit besluit neemt de terminologie, als omschreven in artikel 1 van de Verordening hygiënevoorschriften kalkoenhouderij 1999, over.
1.
Een hygiëne-onderzoek dient een score te hebben die kleiner of gelijk is aan 1,5.
2.
Indien de score groter dan 1,5 maar kleiner of gelijk aan 3,0 is dan dient door een erkend ontsmettingsbedrijf de betreffende stal opnieuw te worden ontsmet. Na de volgende leegstandsperiode mogen pas nieuwe dieren geplaatst worden indien de uitslag van het onderzoek kleiner of gelijk is aan 1,5.
3.
Indien de score groter dan 3,0 is dan dient de betreffende stal opnieuw te worden gereinigd en ontsmet. Na het reinigen en ontsmetten dient opnieuw een hygiëne- onderzoek te worden verricht. Een koppel kalkoenen mag alleen dan worden opgezet als de uitslag van het onderzoek kleiner of gelijk is aan 1,5.
1.
De kalkoenen op een vermeerderingsbedrijf en de kalkoenen op een opfokbedrijf bestemd voor een vermeerderingsbedrijf dienen op de wijze als omschreven in het in Bijlage I opgenomen programma bemonsterd te worden.
2.
In het geval dat in het in het eerste lid bedoelde onderzoek Salmonella wordt aangetoond dan dient de betreffende ondernemer de maatregelen te nemen als omschreven in bijlage I .
Artikel 4
De ondernemer, die een vermeerderingsbedrijf of een een opfokbedrijf bestemd voor een vermeerderingsbedrijf uitoefent, die zelf de in artikel 3 bedoelde monsters neemt dient te beschikken over een borgingssystematiek als omschreven in Bijlage II .
Artikel 4a
De ondernemer die een opfokbedrijf bestemd voor een vermeerderingsbedrijf uitoefent en zijn kalkoenen ent tegen Salmonella enteritidis is verplicht dit schriftelijk door te geven aan het Productschap.
Artikel 5
De informatie die verkregen is uit het onderzoek van de monsters, bedoeld in artikel 3, eerste lid, dient schriftelijk te worden vastgelegd en te worden doorgegeven aan de afnemer.
Artikel 6a
Indien tussentijds kalkoenen van een vermeerderingsbedrijf worden afgevoerd is de ondernemer verplicht de betreffende kalkoenen af te voeren in bedrijfseigen kratten of containers.
1.
Dit besluit kan worden aangehaald als "Hygiënebesluit (opfok)vermeerderingsbedrijven 1999".
2.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag van inwerkingtreding van de Verordening hygiënevoorschriften kalkoenhouderij 1999 .
Voor het Bestuur,
voorzitter
secretaris