Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Hygiënebesluit kuikenbroederijen legsector (PPE) 2007

Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.
Besluit van het Productschap Pluimvee en Eieren van 14 juni 2007
Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren;
Gelet op artikel 3, tiende lid, artikel 4, eerste en vierde lid a. en c., en artikel 5 van de Verordening hygiënevoorschriften pluimveehouderij (PPE) 2007;
Besluit:
Artikel 1
Dit besluit verstaat in afwijking van artikel 1 van de Verordening hygiënevoorschriften pluimveehouderij (PPE) 2007 (hierna: de Verordening) onder ondernemer: een natuurlijk persoon of rechtspersoon, die een kuikenbroederij in de legsector uitoefent.
1.
De ondernemer laat het hygiëneonderzoek als bedoeld in artikel 3, tiende lid, van de Verordening uitvoeren door of namens GD, overeenkomstig Bijlage I .
2.
Het in het eerste lid bedoelde hygiëneonderzoek wordt vier keer per kalenderjaar uitgevoerd, overeenkomstig Bijlage I .
3.
De voorwaarden waaronder een ondernemer zelf een deel van het hygiëneonderzoek mag uitvoeren zijn opgenomen in Bijlage II .
1.
De ondernemer onderzoekt eendagskuikens op Salmonella overeenkomstig de werkvoorschriften als opgenomen in Bijlage III . Hiervoor worden dons, eierschalen of inlegvellen uit uitkomstladen bemonsterd en geanalyseerd door een door de voorzitter erkend laboratorium.
2.
De ondernemer laat de monsters als bedoeld in het eerste lid door een door de voorzitter erkend laboratorium serotyperen naar Salmonella enteritidis of Salmonella typhimurium, Salmonella hadar, Salmonella infantis en Salmonella virchow.
3.
De resultaten van de analyse als bedoeld in het eerste lid en van de serotypering als bedoeld in het tweede lid worden door of namens de ondernemer schriftelijk gemeld aan de leverancier van de broedeieren.
Artikel 4
De ondernemer verstrekt direct bij aflevering aan de afnemer van de eendagskuikens schriftelijk de informatie betreffende de status, zoals omschreven in Bijlage IV , van een partij eendagskuikens die bestemd is voor de productie van consumptie-eieren.
1.
Broedeieren worden ingelegd volgens de indeling zoals opgenomen in Bijlage V , teneinde kruisbesmetting met Salmonella te voorkomen.
2.
De kuikenbroederij die alleen wordt gebruikt voor het inleggen en uitbroeden van eendagskuikens-moederdierlegrassen of eendagskuikens-leghennen voldoet aan de volgende inrichtingseisen:
a. de broedeierenstroom loopt in één richting;
b. de stroomrichting van de lucht, de kuikens, het bedrijfsafval en het destructiemateriaal mag niet tegengesteld zijn aan de stroomrichting van de broedeieren;
c. de ventilatiesystemen van de voorbroed- en uitkomstlokalen zijn zodanig van elkaar gescheiden dat geen lucht van de uitkomstlokalen in de voorbroedlokalen kan komen;
d. er mag geen onderdruk in de voorbroedlokalen ten opzichte van de uitkomstlokalen ontstaan;
e. de uitlaat- en inlaatopeningen zijn zo ver van elkaar verwijderd dat in de voorbroedlokalen geen instroom van lucht van het uitkomst- en kuikenlokaal kan plaatsvinden;
f. de aan- en afvoer van broedeieren, de afvoer van eendagskuikens en de afvoer van destructiemateriaal gebeuren fysiek van elkaar gescheiden.
3.
De ondernemer die de kuikenbroederij slechts gebruikt voor het inleggen en uitbroeden van eendagskuikens-moederdierlegrassen of eendagskuikens-leghennen stelt een reinigings- en ontsmettingsplan op.
4.
Indien met het onderzoek als bedoeld in artikel 3 wordt aangetoond dat de eendagskuikens-moederdierlegrassen of eendagskuikens-leghennen besmet zijn met Salmonella enteritidis, Salmonella typhimurium Salmonella hadar, Salmonella infantis of Salmonella virchow reinigt en ontsmet de ondernemer de kuikenbroederij overeenkomstig het in het derde lid bedoelde plan.
1.
Dit besluit kan worden aangehaald als: Hygiënebesluit kuikenbroederijen legsector (PPE) 2007.
2.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie, waarin het wordt geplaatst.
Zoetermeer, 14 juni 2007
voorzitter
secretaris