Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Het verrichten van kwaliteitsonderzoek en het opstellen van kwaliteitscriteria voor de gezondheidszorg vallen niet onder de vrijstelling van artikel 11, eerste lid, onderdeel g, van de Wet op de omzetbelasting 1968

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 13 maart 2008. U leest nu de tekst die gold op 12 maart 2008.
Het verrichten van kwaliteitsonderzoek en het opstellen van kwaliteitscriteria voor de gezondheidszorg vallen niet onder de vrijstelling van artikel 11, eerste lid, onderdeel g, van de Wet op de omzetbelasting 1968
Mij is de volgende vraag voorgelegd.
Een stichting houdt zich ten behoeve van vrijgestelde ondernemers (ziekenhuizen, artsen en dergelijke) bezig met onderzoek op het gebied van kwaliteitsnormen en met het beschrijven van en de ondersteuning bij kwaliteitsbeleid binnen de gezondheidszorg. De stichting heeft medewerkers in loondienst die voor haar kwaliteitsonderzoeken instellen om aldus tot kwaliteitscriteria te komen. Deze medewerkers zijn beoefenaren van een beroep waarvoor regels zijn gesteld bij of krachtens de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (de Wet BIG), zoals bijvoorbeeld artsen. De medewerkers stellen kwaliteitsrichtlijnen op voor de behandeling van patiënten. Na bespreking met de betreffende branche-ondernemers stelt de stichting een definitieve versie van de richtlijnen op. Vallen deze activiteiten, uitgevoerd door hiervoor genoemde medewerkers, onder de toepassing van de vrijstelling van artikel 11, eerste lid, onderdeel g, van de Wet op de omzetbelasting 1968 (hierna: de Wet)?
Ik heb daarop het volgende geantwoord.
De wet kent in artikel 11, eerste lid, onderdeel g een vrijstelling voor diensten door beoefenaren van een beroep waarvoor regels zijn gesteld bij of krachtens de Wet BIG. De Wet BIG geeft aan wat onder handelingen op het gebied van de individuele gezondheidszorg moet worden verstaan: alle verrichtingen –het onderzoeken en het geven van raad daaronder begrepen – rechtstreeks betrekking hebbende op een persoon en ertoe strekkende diens gezondheid te bevorderen of te bewaken. Daarnaast wordt aangegeven wat onder handelingen op het gebied van de geneeskunst moet worden verstaan, te weten alle verrichtingen – het onderzoeken en het geven van raad daaronder begrepen –, rechtstreeks betrekking hebbende op een persoon en ertoe strekkende hem van een ziekte te genezen, hem voor het ontstaan van een ziekte te behoeden of zijn gezondheidstoestand te beoordelen, dan wel verloskundige bijstand te verlenen. Dit betekent dat de activiteiten van een medisch beroepsbeoefenaar in beginsel gericht moeten zijn op handelingen betreffende de gezondheid van individuen.
Aangezien de werkzaamheden van de stichting en daarmee de werkzaamheden van de werknemers niet zijn gericht op handelingen betreffende de gezondheid van individuen, doch beperkt zijn tot het verrichten van kwaliteitsonderzoek en het opstellen van richtlijnen met betrekking tot kwaliteitsnormen voor de behandeling van patiënten binnen de gezondheidszorg, is de vrijstelling van artikel 11, eerste lid, onderdeel g, van de Wet niet van toepassing.