{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Doelstelling handhavingsbeleid
Artikel 2. Beleidsregel bijgevoegd
Artikel 3. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Het Handhavingsbeleid van het Bureau Financieel Toezicht

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2017. U leest nu de tekst die gold op -.
Het Handhavingsbeleid Bureau Financieel Toezicht
Het bestuur van het Bureau Financieel Toezicht (BFT), c.q. de voorzitter van het bestuur BFT,
Gelet op artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht kan het BFT beleidsregels vaststellen met betrekking tot een aan het BFT toekomende of onder zijn verantwoordelijkheid uitgeoefende, dan wel door hem gedelegeerde bevoegdheid;
Gelet op de verantwoordelijkheid van het BFT voor toezicht op de naleving van de Wet op het notarisambt, de Gerechtsdeurwaarderswet en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme;
Gelet op afdeling 10.1.1 Algemene wet bestuursrecht;
Gelet op artikel 110 Wet op het notarisambt;
Gelet op artikel 30 Gerechtsdeurwaarderswet;
Gelet op artikel 24 en 31 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme;
Gelet op artikel 5 Uitvoeringsbesluit Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme;
Gelet op het artikel 1 Besluit aanwijzing toezichthouders Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme;
Besluit:
1.
Met dit handhavingsbeleid geeft het BFT uitvoering aan de bevoegdheid en verantwoordelijkheid van de wettelijk aan het BFT opgedragen toezichtstaken.
2.
Het handhavingsbeleid van het BFT geeft ondertoezichtstaanden inzicht in de uitgangspunten die voor het BFT van belang zijn bij het bepalen van de inzet van handhavingsinstrumenten.
Artikel 2. Beleidsregel bijgevoegd
Het Handhavingsbeleid BFT is als bijlage bijgevoegd.
1.
Dit beleid wordt aangehaald als: ‘Het Handhavingsbeleid van het Bureau Financieel Toezicht’.
2.
Het ‘BFT Klachtenbeleid Notariaat Financieel Toezicht 2010’ vastgesteld door het bestuur van het BFT op 10 mei 2010 wordt hierbij ingetrokken.
3.
Het Handhavingsbeleid van het Bureau Financieel Toezicht is vastgesteld door het bestuur op 8 december 2014.
4.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
5.
Dit besluit treedt in werking vanaf 1 januari 2015.
6.
Dit besluit ligt ter inzage op het kantoor van het BFT en zal op de website van het BFT (www.bureauft.nl) worden geplaatst.
Utrecht, 8 december 2014
Bureau Financieel Toezicht,de voorzitter van het bestuur,
Directeur