{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Vraag
Antwoord
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Het behandelen van dyslexie behoort tot de vrijgestelde werkzaamheden van een logopedist

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 13 maart 2008. U leest nu de tekst die gold op 12 maart 2008.
Het behandelen van dyslexie behoort tot de vrijgestelde werkzaamheden van een logopedist
Vraag
Vallen de door een gediplomeerd logopedist verrichte handelingen bestaande in het onderzoeken en behandelen van patiënten bij wie sprake is van dyslexie onder de vrijstelling van artikel 11, eerste lid, onderdeel g, 1°, van de Wet op de omzetbelasting 1968?
Antwoord
Ingevolge artikel 11, eerste lid, onderdeel g, 1°, van de Wet op de omzetbelasting 1968 (hierna: de Wet) zijn de diensten van beoefenaren van een beroep waarvoor regels zijn gesteld bij of krachtens de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (hierna: de Wet BIG) vrijgesteld van omzetbelasting. De vrijstelling geldt alleen voor de diensten die de betrokken beroepsbeoefenaren als zodanig, d.w.z. in het kader van hun specifieke deskundigheid binnen de individuele gezondheidszorg, verrichten.
In het Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied logopedist, gebaseerd op de Wet BIG, worden de handelingen genoemd die tot de deskundigheid van een (gediplomeerd) logopedist behoren. Het betreft het behandelen van spraakgebreken die een gevolg zijn van stoornissen in stem, taal, spraak, gehoor en primaire mond- en keelfuncties.
Dyslexie is een stoornis, waarbij de lees- en spellingsvaardigheid onder meer significant afwijkt van wat verwacht mag worden op basis van leeftijd, intelligentie en scholing. De lees- en spellingsproblemen en de oorzaken daarvan kunnen divers zijn. In de praktijk vindt behandeling plaats door uiteenlopende beroepsbeoefenaren, variërend van remedial teacher tot psycholoog. Een logopedist kan daarbij ondersteunend en indicerend bezig zijn door het behandelen van spraakgebreken.
De vorenbedoelde behandeling van spraakgebreken door een logopedist in het kader van de behandeling van dyslexie kan onder de in artikel 11, eerste lid, onderdeel g, 1°, van de Wet opgenomen vrijstelling worden gerangschikt.