Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Inleiding
Vraag
Antwoord
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Herziening aftrek omzetbelasting bij de vóór 1 januari 2003 onder paragraaf 8, onderdeel 4, respectievelijk paragraaf 10 Toelichting Gemeenten vallende lichamen c.q. samenwerkingsverbanden

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 26 juni 2009. U leest nu de tekst die gold op 25 juni 2009.
Herziening aftrek omzetbelasting bij de vóór 1 januari 2003 onder paragraaf 8, onderdeel 4, respectievelijk paragraaf 10 Toelichting Gemeenten vallende lichamen c.q. samenwerkingsverbanden
Inleiding
Per 1 januari 2003 is het Besluit van 25 april 1969, nr. D69/4141, OB/BTW-104 (Bijlage M, Toelichting Gemeenten) vervallen). Als gevolg daarvan kunnen onder meer de goedkeuringen die waren opgenomen in paragraaf 8, onderdeel 4, en paragraaf 10 van genoemd besluit (hierna: Toelichting Gemeenten) niet meer worden toegepast. Op grond van vorenbedoelde goedkeuringen) bleven bepaalde lichamen c.q. samenwerkingsverbanden die op grond van de Wet op de omzetbelasting 1968 (hierna: de Wet) voor bepaalde prestaties jegens publiekrechtelijke lichamen als ondernemer zouden zijn aangemerkt, voor die prestaties buiten de heffing. Het vervallen van vorenbedoelde goedkeuringen heeft voor een aantal van die lichamen c.q. samenwerkingsverbanden) tot gevolg, dat zij vanaf 1 januari 2003 voor de desbetreffende prestaties in de heffing van omzetbelasting dienen te worden betrokken.
Vraag
De vraag is gesteld in hoeverre de hiervoor bedoelde lichamen c.q. samenwerkingsverbanden voor (on)roerende zaken die zij (mede) gebruikten/gebruiken voor prestaties die bij hen vóór 1 januari 2003 op grond van paragraaf 8, onderdeel 4, respectievelijk paragraaf 10 van de Toelichting Gemeenten buiten de heffing van omzetbelasting bleven, vanaf 1 januari 2003 aanspraak kunnen maken op herziening van omzetbelasting op de voet van artikel 15 van de Wet juncto de artikelen 11 tot en met 14 van de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968 (hierna: de Beschikking).
Antwoord
Ik kan mij ermee verenigen dat de onderhavige lichamen c.q. samenwerkingsverbanden voor de hiervoor bedoelde (on)roerende zaken herziening van omzetbelasting wordt verleend op de voet van artikel 15 van de Wet juncto de artikelen 11 tot en met 14 van de Beschikking, indien deze lichamen c.q. samenwerkingsverbanden tot 1 januari 2003 met een rechtsgeldig beroep op paragraaf 8, onderdeel 4, respectievelijk paragraaf 10 van de Toelichting Gemeenten, buiten de heffing van omzetbelasting zijn gebleven en vanwege de intrekking van deze faciliteiten vanaf 1 januari 2003 in de heffing van omzetbelasting dienen te worden betrokken.