Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Titel I. Algemene bepalingen
+ Titel II. De vaststelling van de rechten en de schatting
+ Titel III. Het elders vestigen van bedrijven
+ Titel IV. Het plan van toedeling
+ Titel V. Het opmaken der acte en de overgang van de eigendom
+ Titel VI. De herschatting, de lijst der geldelijke regelingen en de acte der geldelijke regelingen
+ Titel VII. De kosten en de herverkavelingsrente
- Titel VIII. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Herverkavelingswet Walcheren 1947

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2007. U leest nu de tekst die gold op -.
Artikel 105
De medewerking van de hypotheekbewaarder bij de uitvoering dezer wet geschiedt kosteloos.
Artikel 106
Indien ten tijde van de totstandkoming van deze wet rechtsgeschillen aanhangig zijn met betrekking tot in de herverkaveling begrepen percelen, worden deze voortgezet en vóór alle andere, met uitzondering van die betreffende onteigening, behandeld.
Artikel 107
Na beëindiging der werkzaamheden dragen de rechter-commissaris en de Raad van Beroep alle stukken, op de herverkaveling betrekking hebbende, over aan de herverkavelingscommissie, die zorg draagt voor de toezending der stukken aan de Minister.
1.
Deze wet kan worden aangehaald onder de titel "Herverkavelingswet Walcheren" met bijvoeging van het jaartal van het Staatsblad , waarin zij is afgekondigd.
2.
Zij treedt in werking op de tweede dag na die harer afkondiging.
3.
Zij zal worden afgekondigd met inachtneming van het bepaalde in de wet van 14 Februari 1947, Staatsblad no. H 52.