Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Titel I. Algemene bepalingen
+ Titel II. De vaststelling van de rechten en de schatting
+ Titel III. Het elders vestigen van bedrijven
+ Titel IV. Het plan van toedeling
- Titel V. Het opmaken der acte en de overgang van de eigendom
+ Titel VI. De herschatting, de lijst der geldelijke regelingen en de acte der geldelijke regelingen
+ Titel VII. De kosten en de herverkavelingsrente
+ Titel VIII. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 75 Herverkavelingswet Walcheren 1947

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2007. U leest nu de tekst die gold op -.
1.
Zodra het plan van toedeling vaststaat en de lijst van rechthebbenden door de rechtbank is gesloten, maakt een door de herverkavelingscommissie aangewezen notaris de acte van toedeling op.
2.
Zij wordt ondertekend door de rechter-commissaris en de herverkavelingscommissie.
3.
Aan de acte wordt gehecht een kaart van het blok met aanwijzing van de kavels en wegen, waterlopen en kaden met de daartoe behorende kunstwerken.
4.
In afwijking van het bepaalde in artikel 37, tweede lid, van de wet van 9 Juli 1842 (Staatsblad n°. 20) op het notarisambt, zooals deze sedert dien gewijzigd is, worden de nieuwe kavels in deze acte aangeduid met de kavelnummers, voorkomende op de in het vorige lid bedoelde kaart.
5.
De acte geldt als titel voor de daarin omschreven rechten. Door de overschrijving der acte van toedeling in de openbare registers worden de daarin omschreven zakelijke rechten verkregen.
6.
De aantekening van de zakelijke rechten in de openbare registers geschiedt op grond van de in de acte opgenomen gegevens.
7.
De hypotheekbewaarder tekent op grond van de acte in de registers van inschrijving van hypotheken bij elke inschrijving aan, dat de hypotheek in het vervolg zal rusten op de in de acte aangewezen kavels of gedeelten van kavels.
8.
De inschrijvingen van hypotheken en de overschrijvingen van conservatoire en executoriale beslagen, welke blijkens de acte niet blijven bestaan, worden ambtshalve doorgehaald.