Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Titel I. Algemene bepalingen
+ Titel II. De vaststelling van de rechten en de schatting
+ Titel III. Het elders vestigen van bedrijven
- Titel IV. Het plan van toedeling
+ Titel V. Het opmaken der acte en de overgang van de eigendom
+ Titel VI. De herschatting, de lijst der geldelijke regelingen en de acte der geldelijke regelingen
+ Titel VII. De kosten en de herverkavelingsrente
+ Titel VIII. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 71 Herverkavelingswet Walcheren 1947

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2007. U leest nu de tekst die gold op -.
1.
De zitting wordt bijgewoond door een of meer leden der herverkavelingscommissie met zo nodig een of meer deskundigen.
2.
Zij, die niet in persoon noch bij schriftelijk gemachtigde ter zitting aanwezig zijn, wanneer hun bezwaren worden behandeld, worden geacht die bezwaren te hebben ingetrokken. Daarvan wordt proces-verbaal opgemaakt.
3.
Het vorige lid is niet van toepassing ten aanzien van hen, die binnen één week na de dag der zitting bij aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van de Raad van Beroep, het niet verschijnen ter zitting verklaren met een beroep op overmacht en de gegrondheid van deze bewering binnen een door de voorzitter van de Raad van Beroep te bepalen termijn aan deze aannemelijk maken.
4.
Indien de werkzaamheden niet op één dag kunnen aflopen, verdaagt de voorzitter van de Raad van Beroep de zitting tot een andere dag zonder nadere oproeping.
5.
De Raad van Beroep stelt het plan van toedeling vast.
6.
Van het verhandelde wordt proces-verbaal opgemaakt.