Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Titel I. Algemene bepalingen
+ Titel II. De vaststelling van de rechten en de schatting
+ Titel III. Het elders vestigen van bedrijven
- Titel IV. Het plan van toedeling
+ Titel V. Het opmaken der acte en de overgang van de eigendom
+ Titel VI. De herschatting, de lijst der geldelijke regelingen en de acte der geldelijke regelingen
+ Titel VII. De kosten en de herverkavelingsrente
+ Titel VIII. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 62 Herverkavelingswet Walcheren 1947

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2007. U leest nu de tekst die gold op -.
1.
De herverkavelingscommissie vervaardigt een kaart van het blok met de wegen, waterlopen en kaden met de daartoe behorende kunstwerken met inachtneming van door Gedeputeerde Staten te geven richtlijnen en aanwijzingen in verband met die richtlijnen.
2.
Zij doet deze kaart aan Gedeputeerde Staten toekomen, vergezeld van haar advies en van een voorstel omtrent de eigendom, het beheer en het onderhoud van de openbare wegen, waterlopen en kaden met de daartoe behorende kunstwerken.
3.
Zo spoedig mogelijk nadat de herverkavelingscommissie deze stukken heeft verzonden, stellen Gedeputeerde Staten het plan van wegen, waterlopen en kaden met de daartoe behorende kunstwerken met hun afmetingen vast; de vaststelling kan ook in gedeelten geschieden.
4.
Wegen met de daartoe behorende kunstwerken, welke voorheen voor het openbaar verkeer waren opengesteld en niet in het plan worden opgenomen, worden in afwijking van het bepaalde in de artikelen 8en 9 van de Wegenwet door het enkele feit van de niet opname aan het openbaar verkeer onttrokken. Aan wegen met de daartoe behorende kunstwerken, welke in het plan als openbare wegen worden opgenomen, maar die voorheen niet voor het openbaar verkeer waren opengesteld, wordt in afwijking van het bepaalde in de artikelen 4 en 5 van de Wegenwet door het enkele feit van de opname de bestemming van openbare weg gegeven.
5.
Gedeputeerde Staten zenden een afschrift van hun besluit tot vaststelling van het plan of van een gedeelte van het plan van wegen, waterlopen en kaden met de daartoe behorende kunstwerken aan de belanghebbende openbare lichamen en aan de herverkavelingscommissie, vergezeld van een kaart, aangevende de afmetingen.
6.
Binnen 30 dagen na dagtekening van de verzending van de in het vorige lid bedoelde kennisgevingen, staat aan de in het vorige lid bedoelde lichamen en aan de Commissaris in de provincie Zeeland beroep op Ons open.