Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Titel I. Algemene bepalingen
+ Titel II. De vaststelling van de rechten en de schatting
- Titel III. Het elders vestigen van bedrijven
+ Titel IV. Het plan van toedeling
+ Titel V. Het opmaken der acte en de overgang van de eigendom
+ Titel VI. De herschatting, de lijst der geldelijke regelingen en de acte der geldelijke regelingen
+ Titel VII. De kosten en de herverkavelingsrente
+ Titel VIII. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 58 Herverkavelingswet Walcheren 1947

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2007. U leest nu de tekst die gold op -.
1.
Binnen dertig dagen na de verzending van de in artikel 57 bedoelde mededeling kan ieder, die overeenkomstig het bepaalde in artikel 49 bezwaren had ingebracht tegen een aantekening, als bedoeld in artikel 47, onder a of c, schriftelijk aan de Raad van Beroep verklaren, dat hij zich met de uitspraak van de Raad van Beroep daaromtrent niet kan verenigen.
2.
Voorzover binnen de termijn en op de wijze, bedoeld in het eerste lid van dit artikel, geen verklaringen zijn ingezonden, staan de aantekeningen, bedoeld in artikel 47, onder a of c, door de uitspraak van de Raad van Beroep vast en is van deze uitspraak geen beroep, noch enige andere voorziening mogelijk.
3.
Van de ingezonden verklaringen zendt de Raad van Beroep afschrift aan de herverkavelingscommissie en aan de rechter-commissaris.