Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Titel I. Algemene bepalingen
+ Titel II. De vaststelling van de rechten en de schatting
- Titel III. Het elders vestigen van bedrijven
+ Titel IV. Het plan van toedeling
+ Titel V. Het opmaken der acte en de overgang van de eigendom
+ Titel VI. De herschatting, de lijst der geldelijke regelingen en de acte der geldelijke regelingen
+ Titel VII. De kosten en de herverkavelingsrente
+ Titel VIII. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 46 Herverkavelingswet Walcheren 1947

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2007. U leest nu de tekst die gold op -.
1.
Alsdan kan de herverkavelingscommissie bepalen, dat met ingang van een bepaalde dag:
a. een pachtovereenkomst eindigt en de pachter geen recht heeft op het in pacht verkrijgen van één of meer in het blok gelegen kavels;
b. de eigenaar-grondgebruiker verplicht is de onroerende goederen, waarop hij tot dusver zijn bedrijf uitoefende, of de kavels, die daarvoor in de plaats treden, te verpachten.
2.
Een bepaling als bedoeld onder b van het vorige lid komt bij voorkeur eerst in aanmerking, indien het gestelde in de aanhef van het tweede lid van artikel 45 zich nog voordoet, nadat het bepaalde onder a van het vorige lid zoveel mogelijk is toegepast.
Een bepaling als bedoeld onder b van het vorige lid komt bij voorkeur niet in aanmerking ten aanzien van de eigenaar-grondgebruiker, die zijn hoofdberoep in de landbouw heeft.
3.
De eigenaar-grondgebruiker en de pachters, bedoeld in het eerste lid, worden door het Rijk schadeloos gesteld. Zoveel mogelijk vindt de schadeloosstelling plaats bij minnelijk overleg, desgewenst door hen in de gelegenheid te stellen buiten het blok grond te pachten.
4.
Bij toepassing van het bepaalde in het eerste lid, onder a , doet de herverkavelingscommissie hiervan onverwijld bij aangetekende brief mededeling aan de verpachter. Op het niet ontvangen van de mededeling kan geen beroep worden gedaan.
5.
Voor het nemen van een besluit als bedoeld in het eerste lid behoeft de herverkavelingscommissie de voorafgaande goedkeuring van de Minister van Financiën.