Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Titel I. Algemene bepalingen
+ Titel II. De vaststelling van de rechten en de schatting
- Titel III. Het elders vestigen van bedrijven
+ Titel IV. Het plan van toedeling
+ Titel V. Het opmaken der acte en de overgang van de eigendom
+ Titel VI. De herschatting, de lijst der geldelijke regelingen en de acte der geldelijke regelingen
+ Titel VII. De kosten en de herverkavelingsrente
+ Titel VIII. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 43 Herverkavelingswet Walcheren 1947

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2007. U leest nu de tekst die gold op -.
1.
De herverkavelingscommissie maakt door openbare kennisgeving in ten minste twee nieuwsbladen en in de gemeenten op de aldaar gebruikelijke wijze bekend, tegen welke voorwaarden en in welke gebieden, gebruikers van in het blok gelegen gronden door de Staat in de gelegenheid kunnen worden gesteld om buiten het blok grond te pachten en roept tevens de gegadigden daartoe op.
2.
De grondgebruikers, die aan deze oproep gehoor geven en naar het oordeel van de herverkavelingscommissie in aanmerking komen om buiten het blok grond te pachten en met wie de herverkavelingscommissie tot overeenstemming komt, tekenen een verklaring, dat zij de hun in eigendom toebehorende percelen of de kavels, die daarvoor in de plaats treden, zullen verpachten, of, dat het recht van pacht op de tot dusver door hen gepachte percelen wordt beëindigd en dat te hunnen behoeve geen nieuw recht van pacht op in het blok gelegen kavels zal worden gevestigd.
3.
Voor het vaststellen van tijdstip en inhoud van de openbare kennisgeving bedoeld in het eerste lid, alsmede voor het sluiten van overeenkomsten als bedoeld in het tweede lid, behoeft de herverkavelingscommissie de voorafgaande goedkeuring van de Minister van Financiën.