Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
- Titel I. Algemene bepalingen
+ Titel II. De vaststelling van de rechten en de schatting
+ Titel III. Het elders vestigen van bedrijven
+ Titel IV. Het plan van toedeling
+ Titel V. Het opmaken der acte en de overgang van de eigendom
+ Titel VI. De herschatting, de lijst der geldelijke regelingen en de acte der geldelijke regelingen
+ Titel VII. De kosten en de herverkavelingsrente
+ Titel VIII. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 14 Herverkavelingswet Walcheren 1947

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2007. U leest nu de tekst die gold op -.
1.
In het belang der herverkaveling kan door de herverkavelingscommissie een recht van pacht worden gevestigd; de aldus gevestigde verbintenis heeft dezelfde kracht als een tussen partijen gesloten en overeenkomstig de wet goedgekeurde pachtovereenkomst. Alvorens een recht van pacht te vestigen, pleegt de herverkavelingscommissie overleg met de Grondkamer in zake de pachtvoorwaarden; zo mogelijk vindt overleg plaats met de betrokken partijen.
2.
Toepassing van het eerste lid mag niet ten gevolge hebben, dat daardoor de exploitatie van enig bedrijf ernstig zou worden bemoeilijkt, tenzij het betreft een bedrijf ten aanzien waarvan een aantekening, als bedoeld in artikel 47, onder a of bop de lijst van de in het blok gelegen bedrijven is geplaatst.
3.
Indien de eigenaar ten gevolge van de toepassing van het eerste lid schade lijdt, wordt deze door het Rijk aan de eigenaar vergoed.