Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
- Titel I. Algemene bepalingen
+ Titel II. De vaststelling van de rechten en de schatting
+ Titel III. Het elders vestigen van bedrijven
+ Titel IV. Het plan van toedeling
+ Titel V. Het opmaken der acte en de overgang van de eigendom
+ Titel VI. De herschatting, de lijst der geldelijke regelingen en de acte der geldelijke regelingen
+ Titel VII. De kosten en de herverkavelingsrente
+ Titel VIII. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 1 Herverkavelingswet Walcheren 1947

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2007. U leest nu de tekst die gold op -.
Artikel 1
Deze wet verstaat onder:
1°. "De Minister": De met de zaken van de Landbouw belaste Minister;
2°. "blok": geheel van in de herverkaveling van Walcheren begrepen onroerende goederen;
3°. "eigenaar": hem, die een recht van eigendom, opstal, erfpacht, vruchtgebruik, gebruik of bewoning heeft op tot het blok behorende onroerende goederen;
4°. "rechthebbende": eigenaar, en hem, die een niet onder 3°. genoemd zakelijk recht of een recht van huur of pacht heeft op tot het blok behorende onroerende goederen;
5°. "herverkavelingscommissie": de met de leiding en uitvoering der herverkaveling van Walcheren belaste commissie;
6°. "Raad van Beroep": de raad, welke in beroep oordeelt over de bezwaarschriften in de gevallen, waarin deze wet het indienen van zodanige bezwaren bij die raad toelaat;
7°. "Gedeputeerde Staten": Gedeputeerde Staten van Zeeland.