Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1
- § 2. Overige bepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 12 Herindelingswet Midden-Limburg

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
1.
Onze Minister van Binnenlandse Zaken stelt in overleg met de colleges van burgemeester en wethouders van de op te heffen gemeenten Roermond en Melick en Herkenbosch, gedeputeerde staten gehoord, het aantal ambtenaren vast dat met ingang van de datum van herindeling van de op te heffen gemeente Melick en Herkenbosch overgaat in voorlopige dienst van de nieuwe gemeente Roermond.
2.
Burgemeester en wethouders van de op te heffen gemeente Melick en Herkenbosch doen gedeputeerde staten van Limburg, de ambtenaren van Melick en Herkenbosch en de in het Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken vertegenwoordigende centrales gehoord, zo snel mogelijk na de inwerkingtreding van deze wet doch uiterlijk 3 maanden voor de datum van herindeling een voordracht welke ambtenaren voor overgang in dienst van de nieuwe gemeente Roermond in aanmerking worden gebracht.
3.
Zo snel mogelijk na ontvangst van deze voordracht, doch uiterlijk 2 maanden voor de datum van herindeling, nemen gedeputeerde staten van Limburg een beslissing terzake.
4.
Een van de voordracht van burgemeester en wethouders van de op te heffen gemeente Melick en Herkenbosch afwijkende beslissing nemen gedeputeerde staten niet dan nadat zij het genoemde college en de desbetreffende ambtenaar of ambtenaren daarover hebben gehoord.
5.
Een beslissing als bedoeld in het derde lid wordt de betreffende ambtenaren, de colleges van burgemeester en wethouders van de op te heffen gemeenten Melick en Herkenbosch en Vlodrop en Roermond schriftelijk meegedeeld.