Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 3 Heffingsverordening Veehandel (PVV) 2003

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
1.
Volgens de bij deze verordening gestelde regelen wordt aan de heffingsplichtigen, die als lid van een of meer door het bestuur van het Productschap Vee en Vlees aangewezen ondernemersorganisaties over het betreffende kalenderjaar aan die organisatie of organisaties contributie heeft betaald, een aftrek toegestaan op het voor hem als basisheffing verschuldigde bedrag.
2.
Voor een aftrek op de voet van lid 1 van dit artikel komen in aanmerking de ondernemers, die al dan niet rechtstreeks lid zijn van een organisatie van ondernemers die een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid is en die: -
krachtens haar statutaire doelstelling haar werkzaamheid kan uitstrekken tot ten minste een belangrijk gedeelte van het terrein waarop het productschap een taak heeft te vervullen;-
voldoet aan de kwalitatieve representativiteitscriteria, genoemd in artikel 3 tot en met 7 van paragraaf 2 van de Verordening Representativiteit Organisaties;-
tot de werkingssfeer van het productschap behorende leden heeft, waarvan het gewogen aantal niet-onbetekenend is;-
met betrekking tot de behartiging van sociaal-economische belangen van ondernemers een positie van enige betekenis inneemt binnen de groep van ondernemers die zij beoogt te organiseren, hetgeen onder meer kan blijken uit de mate van representativiteit binnen die groep, de deelname aan het arbeidsvoorwaardenoverleg, het verrichten van studies of diensten die ook buiten die groep van belang worden geacht en de deelname aan regelmatig overleg met de overheid, en haar activiteiten, al dan niet door middel van een federatie van gelijksoortige organisaties, landelijk ontplooit.
Een ondernemersorganisatie kan op haar verzoek op de voet van lid 1 van dit artikel door het bestuur worden aangewezen indien aan bovenstaande bepalingen wordt voldaan.
Deze aftrek beloopt 50% van het bedrag, dat de betrokkene als contributie aan de betreffende vereniging over het betrokken kalenderjaar heeft betaald tot ten hoogste de helft van hetgeen hij is verschuldigd aan heffing, als bedoeld in het eerste en tweede lid, over datzelfde betrokken kalenderjaar.
3.
De in het vorige lid bedoelde ondernemersorganisatie wordt aangewezen door het bestuur van het Productschap Vee en Vlees.
4.
Van het op grond van de indeling van de heffingsplichtige onderneming in een of meer van de in artikel 2, lid 1a, genoemde groepen, als basisheffing te betalen bedrag, wordt slechts aftrek als bedoeld in het eerste lid van dit artikel toegestaan ten aanzien van die groep of groepen, waarin de betreffende ondernemersorganisatie waaraan contributie is betaald, werkzaam is.
5.
De aftrekregeling als bedoeld in dit artikel is niet van toepassing op de toeslagheffing als bedoeld in artikel 2, vijfde lid.