Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Heffingsverordening Saneringsfonds verzamelcentra varkens 2003

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Heffingsverordening Saneringsfonds verzamelcentra varkens 2003
Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees heeft,
gelet op artikel 126 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie, en de artikelen 10 en 15 van de Instellingsverordening Productschap Vee en Vlees, 1999-1,
op 13 november 2002 vastgesteld de navolgende
VERORDENING
Artikel 1
artikel 1 van de Subsidieregeling sanering verzamelcentra varkens
verzamelcentrum : verzamelcentrum als bedoeld in (29 juli 1998/Nr. J. 986794, Stcrt. 148).
1.
Voor de toepassing van deze verordening geldt het bepaalde bij of krachtens de Verordening houdende bepalingen betreffende het opleggen van heffingen bij de producenten van vee en vlees en registratie van vleesgrossiers PVV 2003.
2.
In afwijking van het bepaalde in de Verordening houdende bepalingen betreffende het opleggen van heffingen bij de producenten van vee en vlees en registratie van vleesgrossiers PVV 2003 wordt in deze verordening verstaan onder:
3.
Voorts wordt verstaan onder:
1.
Onverminderd het bepaalde bij of krachtens enig ander wettelijk voorschrift, is de ondernemer, die een verzamelcentrum exploiteert aan het productschap een heffing ten behoeve van het Saneringsfonds verzamelcentra varkens verschuldigd.
2.
De in lid 1 bedoelde heffing is verschuldigd over de in het kalenderjaar 2003 op het verzamelcentrum aangevoerde biggen, varkens en/of zeugen.
3.
Biggen, varkens en zeugen die deel uitmaken van een koppel ten aanzien waarvan geen verladingshandeling plaatsvindt, zijn vrijgesteld van de in lid 1 bedoelde heffing.
4.
De in lid 1 bedoelde heffing bedraagt:
5.
De in lid 1 bedoelde heffing mag niet als zodanig als opslag worden gehanteerd op het tarief dat de exploitant van het verzamelcentrum voor zijn diensten in rekening brengt.
6.
De in lid 1 bedoelde heffing wordt niet opgelegd voor een dier, ten aanzien waarvan ten genoege van het productschap wordt aangetoond, dat de periode tussen het tijdstip van invoer en het tijdstip van slacht onderscheidenlijk de periode tussen het tijdstip van invoer en het tijdstip van uitvoer korter is dan twee maanden.
Artikel 3
Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie in het Verordeningenblad bedrijfsorganisatie en werkt terug tot 1 januari 2003.
Artikel 4
Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Heffingsverordening Saneringsfonds verzamelcentra varkens 2003’.
Voor het bestuur,
voorzitter
secretaris