Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Heffingsverordening propagandafonds (vlees) 2003

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Heffingsverordening propagandafonds (vlees) 2003
Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees heeft,
gelet op artikel 126 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie, en
de artikelen 10 en 15 van de Instellingsverordening Productschap Vee en Vlees, 1999-I,
op 13 november 2002 vastgesteld de navolgende
VERORDENING
Artikel 1
Voor de toepassing van deze verordening geldt het bepaalde bij of krachtens de Verordening houdende bepalingen betreffende het opleggen van heffingen bij de producenten van vee en vlees en registratie van vleesgrossiers PVV 2003 .
1.
Onverminderd het bepaalde bij of krachtens enig ander wettelijk voorschrift, en op de voet van het bepaalde in artikel 2, van de Verordening huishoudelijke heffing dieren 2003, is de ondernemer, die in het jaar 2003 een of meer dieren slacht of doet slachten aan het productschap ten behoeve van de dekking van uitgaven met betrekking tot vleespromotie voor het Propagandafonds een heffing verschuldigd volgens het navolgende tarief:
2.
De in het eerste lid bedoelde heffing mag niet als zodanig in mindering worden gebracht op de aan de leverancier uit te betalen prijs.
3.
De ingevolge het eerste lid verschuldigde heffing is verschuldigd naast de heffing die de ondernemer verschuldigd is ingevolge de Heffingsverordening Propagandafonds 2003 .
4.
De heffing, bedoeld in het eerste lid, wordt niet opgelegd voor een dier, ten aanzien waarvan ten genoege van het productschap wordt aangetoond, dat de periode tussen het tijdstip van invoer en het tijdstip van slacht onderscheidenlijk de periode tussen het tijdstip van invoer en het tijdstip van uitvoer korter is dan twee maanden.
Artikel 3
Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie in het Verordeningenblad bedrijfsorganisatie en werkt terug tot 1 januari 2003.
Artikel 4
Deze verordening kan worden aangehaald als 'Heffingsverordening propagandafonds (vlees) 2003'.
Voor het bestuur,
voorzitter
secretaris