Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepaling en toepassingsgebied
+ § 2. De heffing
+ § 3. Geen of gedeeltelijke heffing
+ § 4. De vaststelling en oplegging van de heffing
+ § 5. De betaling van de opgelegde heffing
- § 6. Vermindering van heffing
+ § 7. Overige bepalingen en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Heffingsverordening Hoofdbedrijfschap Detailhandel 2004

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
1.
Indien het inkomen van de ondernemer lager is dan het sociaal minimum, wordt de aan de ondernemer opgelegde heffing op diens aanvraag verminderd. Het sociaal minimum in de zin van deze verordening is aanwezig, indien het verzamelinkomen van de ondernemer minder bedraagt dan € 16.400,-- per jaar.
2.
De opgelegde heffing wordt tot de helft verminderd indien het verzamelinkomen minder dan € 16.400,-- en meer dan € 12.300,-- bedraagt. Indien het verzamelinkomen € 12.300,-- of minder bedraagt, wordt de heffing verminderd tot 20%.
3.
Dit artikel is niet van toepassing indien:
a. de onderneming wordt gedreven door meer dan een persoon, behalve wanneer het betreft een vennootschap onder firma bestaande uit twee vennoten die met elkaar gehuwd dan wel elkaars levenspartner zijn, of
b. de ondernemer een rechtspersoon is.
4.
In afwijking van het derde lid, onderdeel b, wordt dit artikel wel toegepast indien de onderneming wordt gedreven door een besloten vennootschap met slechts één bestuurder, die al dan niet tezamen met zijn gezinsleden enig of nagenoeg enig aandeelhouder is.
5.
De heffing wordt ambtshalve verminderd, indien de ondernemer op zijn verzoek in het jaar 2002 of 2003 eveneens op grond van de in het eerste lid omschreven regeling een verminderde heffing is opgelegd. De vermindering tot 20% of 50% is gelijk aan die in 2003.
1.
Voor de toepassing van artikel 13, eerste en tweede lid, geldt als maatstaf het verzamelinkomen in het jaar 2002.
2.
Indien door de ondernemer kan worden aangetoond dat zijn verzamelinkomen in 2002 beneden een van de in de artikel 13 genoemde bedragen is komen te vallen, geldt het verzamelinkomen in 2003 als maatstaf.
Artikel 15 [Materieel uitgewerkt per 11-12-2004]
De verschuldigde heffing kan in uitzonderlijke gevallen worden verminderd of kwijtgescholden, indien naar het oordeel van de voorzitter strikte toepassing van de heffingsverordening tot een voor de betrokken ondernemer onredelijk resultaat leidt.
1.
Vermindering als bedoeld in artikel 13 of artikel 15 wordt slechts verleend op aanvraag.
2.
Een aanvraag dient binnen 6 weken te worden ingediend, nadat de heffing is opgelegd.
3.
De aanvraag wordt ondertekend en bevat tenminste:
a. naam en adres van de aanvrager;
b. de dagtekening;
c. de dagtekening en het nummer van de heffingsnota waarop de aanvraag betrekking heeft;
d. de gronden van de aanvraag;
e. een aanduiding van de beschikking die wordt gevraagd.
Artikel 17 [Materieel uitgewerkt per 11-12-2004]
Indien door het verstrekken van onjuiste of onvoldoende gegevens ten onrechte vermindering op grond van artikel 13 of 15 is verleend, wordt de beschikking op de aanvraag om vermindering ingetrokken.