Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Heffingsverordening Convenant Verpakkingen III vleeswarenindustrie (PVV) 2005

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Verordening van het Productschap Vee en Vlees van 8 juni 2005, houdende de vaststelling van een heffing ten behoeve van het Convenant Verpakkingen III voor het jaar 2005 (Heffingsverordening Convenant Verpakkingen III vleeswarenindustrie (PVV) 2005)
Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees;
Gelet op artikel 126 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie en de artikelen 10 en 12 van het Instellingsbesluit Productschap Vee en Vlees;
Gezien de Verordening algemene bepalingen heffingen (PVV) 2005;
Besluit:
Artikel 1
Deze verordening neemt over de begripsbepalingen van de Verordening algemene bepalingen heffingen (PVV) 2005 en verstaat voorts onder:
a. onderneming : onderneming waarin de vleeswaren- en vleesconservenindustrie of de baconindustrie wordt uitgeoefend;
b. Convenant Verpakkingen III : het op 4 december 2002 tussen het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening enerzijds en de Vereniging VNO-NCW, de Stichting Verpakking en Milieu, de Koninklijke vereniging MKB-Nederland anderzijds gesloten Integratieconvenant Verpakkingen.
1.
De ondernemer is, ter bestrijding van de kosten die het productschap maakt als gevolg van deelname aan het Convenant Verpakkingen III, over het jaar 2005 een heffing verschuldigd tegen het tarief van:
a. € 300,- indien de ondernemer uit hoofde van het Convenant Verpakkingen III monitorplichtig is;
b. € 150,- in alle ander gevallen.
2.
De ondernemer die ten genoegen van het productschap aantoont dat hij reeds op andere wijze dan via het productschap deelneemt aan het Convenant Verpakkingen III is vrijgesteld van de in het eerste lid genoemde heffing.
Artikel 3
Voor de toepassing van deze verordening geldt het bepaalde bij of krachtens de Verordening algemene bepalingen heffingen (PVV) 2005 .
1.
Deze verordening wordt aangehaald als: Heffingsverordening Convenant Verpakkingen III vleeswarenindustrie (PVV) 2005.
2.
Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst.
Zoetermeer, 8 juni 2005
voorzitter
secretaris