Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Heffingsverordening convenant verpakkingen III vleesindustrie (PVV) 2003

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Heffingsverordening convenant verpakkingen III vleesindustrie (PVV) 2003
Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees heeft,
gelet op artikel 126 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie, en de artikelen 10 en 15 van de Instellingsverordening Productschap Vee en Vlees, 1999-1,
op 9 juli 2003 vastgesteld de navolgende
VERORDENING
Artikel 1
Richtlijn 64/433/EEG
onderneming : slachterijen, uitsnijderijen en voorverpakkers als bedoeld in artikel 10 van d.d. 26 juni 1964 inzake gezondheidsvraagstukken op het gebied van het intracommunautaire handelsverkeer in vers vlees;
ondernemer : een natuurlijk of rechtspersoon, die een onderneming drijft;
Convenant Verpakkingen III : integratieconvenant verpakkingen tussen het Ministerie van VROM enerzijds en anderzijds de Vereniging VNO-NCW, de Stichting Verpakking en Milieu, de Koninklijke vereniging MKB-Nederland, d.d. 4 december 2002.
1.
Voor de toepassing van deze verordening geldt het bepaalde bij of krachtens de Verordening houdende bepalingen betreffende het opleggen van heffingen bij de producenten van vee en vlees en registratie van vleesgrossiers PVV 2003.
2.
In deze verordening wordt verstaan onder:
1.
De ondernemer is, ter bestrijding van de kosten die het PVV maakt als gevolg van deelname aan het Convenant Verpakkingen III , over het jaar 2003 een heffing verschuldigd volgens het navolgende tarief:
a. indien de ondernemer uit hoofde van het Convenant Verpakkingen III monitorplichtig is: € 226,-
b. in alle ander gevallen: € 113,-.
2.
De ondernemer die ten genoege van het PVV aantoont dat hij reeds op andere wijze dan via het PVV/ subcluster deelneemt aan het Convenant Verpakkingen III is vrijgesteld van de in het eerste lid genoemde heffing.
Artikel 3
Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie in het Verordeningenblad bedrijfsorganisatie.
Artikel 4
Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Heffingsverordening convenant verpakkingen III vleesindustrie (PVV) 2003’.
Voor het bestuur,
voorzitter
secretaris