{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Heffing van omzetbelasting ten aanzien van reddingsboten

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Heffing van omzetbelasting ten aanzien van reddingsboten
De staatssecretaris maakt het volgende bekend.
Voor de toepassing van post a-3 van de bij de Wet behorende tabel II is vereist dat sprake is van een reddingsboot welke is ontworpen en gebouwd voor de vaart op volle zee. De beantwoording van de vraag of een boot als reddingsboot kan worden aangemerkt dient te geschieden naar spraakgebruik. De desbetreffende boot dient naar bouw, inrichting en uiterlijke kenmerken duidelijk, naar objectieve maatstaven, als zodanig te herkennen zijn.
In het algemeen zal een rubberboot op velerlei wijzen inzetbaar zijn en zal naar objectieve maatstaven geen sprake zijn van een reddingsboot. Ik kan mij er echter mee verenigen dat een rubberboot welke duurzaam is toegerust voor reddingswerkzaamheden op volle zee, en welke duidelijk herkenbaar is als toebehorend aan een reddingsorganisatie onder de volgende voorwaarden wordt aangemerkt als reddingsboot in de zin van post a-3 respectievelijk post a-4 van Tabel II van de Wet :
- De boot dient te voldoen aan de functie-eisen die worden gesteld aan snelle reddingsboten in de resolutie van de International Maritime Organization (Resolutie A.656 (16) aangenomen 19 oktober 1989).
- De boot dient te zijn voorzien van plaatsbepalings-/navigatie-apparatuur en communicatie-apparatuur, die de boot geschikt maken voor de vaart op volle zee.
- De boot dient door uiterlijke kenmerken, bijvoorbeeld door vermelding van de naam van een reddingsorganisatie op de boot en het gebruik van de kleurencombinatie van een reddingsorganisatie, duidelijk herkenbaar te zijn als boot toebehorend aan een erkende reddingsorganisatie.
Uitdrukkelijk wijs ik er nog op dat ter zake van rubberboten welke niet specifiek zijn uitgerust voor reddingsoperaties op zee en/of overigens niet duurzaam aan de hiervoor vermelde voorwaarden voldoen, ook indien deze boten slechts voor het redden van drenkelingen en/of het bieden van hulpverlening op zee worden ingezet, het nultarief niet kan worden toegepast.
Ingeval een boot wordt geleverd zonder de hiervoor genoemde specifieke uitrusting, en een reddingsmaatschappij brengt zelf de specifieke uitrusting voor reddingswerkzaamheden aan zal ter zake van de levering het nultarief niet kunnen worden toegepast maar eventueel wel het nultarief ter zake van de bevoorrading.