Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
§ 1. Algemeen
§ 2. Voorlopige regeling
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Heffing van omzetbelasting met betrekking tot het ter beschikking stellen van personeel in het kader van de Wet werk en bijstand (Wwb)

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 23 maart 2007. U leest nu de tekst die gold op 22 maart 2007.
Heffing van omzetbelasting met betrekking tot het ter beschikking stellen van personeel in het kader van de Wet werk en bijstand (Wwb)
§ 1. Algemeen
Gemeenten en de door gemeenten op grond van de Wet inschakeling werkzoekenden (hierna: de Wiw) aangewezen rechtspersonen zijn vrijgesteld voorzover zij uitvoering geven aan die wet. Onder die vrijstelling valt ook het ter beschikking stellen van werknemers in de zin van de Wiw, ouder dan 23 jaar, die langer dan 2 jaar werkloos zijn (zie artikel 11, eerste lid, onderdeel f, van de Wet op de omzetbelasting 1968, artikel 7, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 en onderdeel b-25 van de bij dit besluit behorende Bijlage B).
§ 2. Voorlopige regeling
De Wiw en verschillende andere wetten, waaronder de Algemene bijstandswet, worden per 1 januari 2004 vervangen door de Wet werk en bijstand (hierna: de Wwb). In overleg met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt thans bezien of en zo ja, op welke wijze onderdeel b-25 van Bijlage B moet worden aangepast aan die nieuwe regelgeving. In dit kader is gevraagd hoe voor de toepassing van de omzetbelastingwetgeving vanaf 1 januari 2004 moet worden gehandeld ter zake van het ter beschikking stellen van personen, ouder dan 23 jaar, die langer dan 2 jaar werkloos zijn. In antwoord op die vraag zij opgemerkt dat, vooruitlopend op een aanpassing van voornoemd onderdeel b-25, de vrijstelling van artikel 11, eerste lid, onderdeel f, van de Wet op de omzetbelasting 1968 per 1 januari 2004 tot nader order toepassing kan vinden ter zake van het ter beschikking stellen van personen, ouder dan 23 jaar, die onder de werking vallen van de Wwb en die meer dan 2 jaar werkloos zijn. Voorwaarde hierbij is dat de betrokken ondernemers terzake geen aanspraak maken op aftrek van voorbelasting op de voet van artikel 15 van de Wet op de omzetbelasting 1968.