Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Goedkeuringsbesluit werkzaamheden De Nederlandsche Bank N.V. (verwisseling guldensmunten door euromunten)

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit van 23 januari 1998, houdende goedkeuring van de werkzaamheden van De Nederlandsche Bank N.V. op het gebied van de verwisseling van guldensmunten door euromunten
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 19 januari 1998, BGW 97/3053-M, Generale Thesaurie, Directie Binnenlands Geldwezen, Afdeling Effecten, Banken en Monetaire aangelegenheden;
Overwegende dat het in het algemeen belang wenselijk is dat De Nederlandsche Bank N.V. in verband met de invoering van de euro in Nederland de verwisseling van munten luidend in guldens door munten luidend in euro’s voorbereidt en uitvoert;
Gelet op artikel 21 van de Bankwet 1948;
Hebben goedgevonden en verstaan:
1.
Wij verlenen aan De Nederlandsche Bank N.V. goedkeuring om werkzaamheden te verrichten op het gebied van de verwisseling van munten luidend in guldens, voor zover het betreft de munten genoemd in artikel 2, tweede lid, van de Muntwet 1987, door munten luidend in euro's.
2.
Bij de in het eerste lid bedoelde verwisseling neemt De Nederlandsche Bank N.V. de naar het oordeel van Onze Minister van Financiën noodzakelijke veiligheidsmaatregelen in acht.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking op de tweede dag na plaatsing in het Staatsblad.
Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad en in de Staatscourant zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 23 januari 1998
De Minister van Financiën,
Uitgegeven de zeventiende februari 1998
De Minister van Justitie,