Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Goedkeuringsbesluit Examenreglement en -programma Ondernemer in de binnenvaart 2004

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 oktober 2005. U leest nu de tekst die gold op 30 september 2005.
Besluit van de Minister van Verkeer en Waterstaat, houdende goedkeuring van het Examenreglement Ondernemer in de binnenvaart 2004 en van het Examenprogramma Ondernemer in de binnenvaart 2004 (Goedkeuring Examenreglement en -programma Ondernemer in de binnenvaart 2004)
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
In overeenstemming met de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;
Gelet op artikel 2, tweede lid, van de Regeling vergunningverlening;
Besluit:
Artikel 1
Het Examenreglement ondernemer in de binnenvaart 2004 en het Examenprogramma ondernemer in de binnenvaart 2004 van de Stichting Koninklijk OnderwijsFonds voor de Scheepvaart, die als bijlage 1 en bijlage 2 bij dit besluit zijn gevoegd, worden goedgekeurd.
Artikel 2
Het Besluit van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 17 januari 1997, nr. DGV/G-3/V-721514, houdende goedkeuring van het Examenreglement en -programma ondernemer in de Binnenvaart, wordt ingetrokken.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister