{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Geruisloze omzetting artikel 18 Wet IB 1964, artikel 3.65 Wet IB 2001, vervallen commerciële herwaardering, toepassing overgangsrecht

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 24 december 2006. U leest nu de tekst die gold op 23 december 2006.
Geruisloze omzetting artikel 18 Wet IB 1964, artikel 3.65 Wet IB 2001, vervallen commerciële herwaardering, toepassing overgangsrecht De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.
In het wetsvoorstel ondernemerspakket 2001, Kamerstukken II, 27 209, is een maatregel opgenomen die zal leiden tot de afschaffing van de commerciële herwaardering bij vaststelling van de verkrijgingsprijs van de aandelen en de boekwaarde van de schuldvorderingen, verkregen in het kader van de geruisloze omzetting van een onderneming in een door een naamloze of besloten vennootschap gedreven onderneming met toepassing van artikel 3.65 Wet IB 2001.
In het tweede lid van het voorgestelde artikel XV van de Wet ondernemerspakket 2001 is een overgangsregeling opgenomen inzake de toepassing van artikel 3.65 Wet IB 2001. Deze overgangsregeling heeft betrekking op omzettingen waarbij de feitelijke oprichting van de vennootschap en/of de inbreng van onderneming in de vennootschap op of na 1 januari 2001 plaatsvindt, maar het voornemen tot de omzetting voor 1 januari 2001 ligt en de overgang van de heffing van inkomstenbelasting naar de heffing van vennootschapsbelasting eveneens voor 1 januari 2001 plaatsvindt. In die gevallen is artikel 18 van de Wet IB 1964 van toepassing en derhalve commerciële herwaardering verplicht, indien aan de in voornoemd artikel XV gestelde voorwaarden is voldaan.
Over de strekking van het overgangsrecht in het wetsvoorstel worden mij regelmatig vragen gesteld.
De vragen hebben alle betrekking op het overgangstijdstip en op de termijn waarbinnen de vennootschap tot stand moet komen en de onderneming moet zijn ingebracht. Om misverstanden te voorkomen, licht ik, onder verwijzing naar de tekst van artikel XV van het wetsvoorstel ondernemerspakket 2001 en de daarbij behorende memorie van toelichting en nota naar aanleiding van het verslag, onderstaand de overgangsregeling op deze punten nader toe.
Voor de toepassing van artikel 18 van de Wet IB 1964 is het onder andere verplicht dat de onderneming voor 1 januari 2001 feitelijk voor rekening en risico van de vennootschap wordt gedreven. Artikel 3.65 van de Wet IB 2001 is van toepassing indien in een voorovereenkomst of intentieverklaring de bepaling is opgenomen dat de onderneming met ingang van 1 januari 2001 feitelijk voor rekening en risico van de vennootschap komt.
De vennootschap dient tot stand te komen en de onderneming moet zijn ingebracht binnen vijftien maanden na het overgangstijdstip. Dit betekent dat indien het overgangstijdstip bijvoorbeeld op 31 december 2000 is vastgesteld (het uiterste overgangstijdstip voor de toepassing van artikel 18 Wet IB 1964), de oprichting van de vennootschap en de inbreng voor 31 maart 2002 moeten plaatsvinden.
De voorgestelde wettekst met het relevante gedeelte van de memorie van toelichting is als bijlage bij dit besluit opgenomen.