Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Gerectificeerde beleidsregels verstrekking laissez passers op grond van de Paspoortwet

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Gerectificeerde beleidsregels verstrekking laissez passers op grond van de Paspoortwet
De Minister van Buitenlandse Zaken; Gelet op de artikelen 15, tweede lid, 26, derde lid, en 40, zesde lid, van de Paspoortwet en de artikelen 6, 7, eerste lid, en 41, tweede lid, van de Paspoortuitvoeringsregeling Buitenland, Besluit:
Artikel 1
Voor het verlenen van laissez passers op grond van de artikelen 15, tweede lid, 26, derde lid, en 40, zesde lid, van de Paspoortwet gelden de als bijlage bij dit besluit gevoegde beleidsregels.
Artikel 2
Het besluit van 1 augustus 2001/DPC/VV/392, houdende beleidsregels van de Minister van Buitenlandse Zaken voor de verstrekking van laissez passers op grond van de Paspoortwet, wordt ingetrokken.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Dit besluit zal met de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.
De van Buitenlandse Zaken ,
Minister
namens deze,
De
Directeur-Generaal Regiobeleid en Consulaire zaken