Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
1. Preambule
2. Definities
2.1. Openbare accountant
2.2. Inzage
2.3. Toelichting
2.4. Controledossier
2.5. Rapportage van de controlebevindingen aan de leiding van de onderneming en/of het toezichthoudend orgaan
3. Belastingcontrole
4. Het onderzoek van de openbare accountant
5. De procedure
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6. Oplossing van geschillen
7. Evaluatie
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 5.5 Gedragscode openbare accountants ? Belastingdienst

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 25 december 2009. U leest nu de tekst die gold op 24 december 2009.
5.5
De ambtenaar richt zich op die onderdelen van het controledossier die verband houden met de controle-objecten van het onderzoek. Desgevraagd wordt inzage verstrekt in:
a. Analyse van het controle-object (bedrijfsbeschrijvingen en beschrijvingen van de AO/IC).
b. Opzet van de accountantscontrole te onderscheiden in:
werkprogramma's;
uit te voeren overige controlewerkzaamheden.
c. Bevindingen ter zake van de controle, in te delen in:
bevindingen met betrekking tot de AO/IC (onder andere proceduretests);
controlebevindingen. Indien de ambtenaar door feiten gestaafde vermoedens heeft dat een bepaalde post in een financiële verantwoording of andere cijfermatige opstelling, fiscale onjuistheden vertoont, kan hij terzake inzage vragen in de controlebevindingen van de openbare accountant;
rapportage van de controlebevindingen aan de leiding van de onderneming en/of het toezichthoudend orgaan en
het accountantsverslag.