Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
1. Preambule
2. Definities
2.1. Openbare accountant
2.2. Inzage
2.3. Toelichting
2.4. Controledossier
2.5. Rapportage van de controlebevindingen aan de leiding van de onderneming en/of het toezichthoudend orgaan
3. Belastingcontrole
4. Het onderzoek van de openbare accountant
5. De procedure
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6. Oplossing van geschillen
7. Evaluatie
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 1 Gedragscode openbare accountants ? Belastingdienst

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 25 december 2009. U leest nu de tekst die gold op 24 december 2009.
1. Preambule
Met betrekking tot de toepassing van hoofdstuk VIII, afdeling 2 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (hierna AWR) hebben het Ministerie van Financiën, het Nederlands Instituut van Registeraccountants (hierna NIVRA) en de Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten (hierna NOVAA) in gemeen overleg besloten terzake van de controle-activiteiten van de Belastingdienst bij leden van bovengenoemde beroepsorganisaties met het oog op de fiscale belangen ten aanzien van derden de volgende gedragsregels vast te stellen.
Deze gedragsregels gelden wanneer een ambtenaar van de Belastingdienst, belast met het uitvoeren van een controle, in bovengenoemd wettelijk kader inzage vordert in de controledossiers van de openbare accountant. De gedragscode ziet op die dossiers van de openbare accountant die hij aanlegt in het kader van zijn controlewerkzaamheden. Door het naleven van deze gedragsregels kan een belastingcontrole op een efficiënte wijze plaatsvinden, hetgeen ook het belang van de belastingplichtige dient.
De gedragsregels zijn in algemene zin geformuleerd. Het wordt aan de praktijk overgelaten langs de aangegeven lijnen en rekening houdend met de specifieke omstandigheden hieraan een passende invulling te geven die recht doet aan de verschillen in functie en verantwoordelijkheden. De gedragscode wordt in redelijkheid toegepast. Daarbij worden de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en de jurisprudentie in acht genomen