Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Begripsbepalingen
+ Hoofdstuk II. Regels voor alle registeraccountants
- Hoofdstuk III. Regels voor registeraccountants die optreden als accountant
+ Hoofdstuk IV. Regels voor registeraccountants die optreden als openbaar accountant
+ Hoofdstuk V. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 13 Gedrags-en beroepsregels registeraccountants 1994

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2007. U leest nu de tekst die gold op -.
1.
De accountantsverklaring kan slechts zijn:
een goedkeurende accountantsverklaring;
een accountantsverklaring met beperking;
een accountantsverklaring van oordeelonthouding;
een afkeurende accountantsverklaring.
Uit de tekst van de accountantsverklaring moet ondubbelzinnig blijken om welke soort accountantsverklaring het gaat.
2.
De goedkeurende accountantsverklaring houdt in dat de registeraccountant tot het oordeel is gekomen dat de verantwoording voldoet aan de eraan te stellen eisen.
3.
De accountantsverklaring met beperking houdt in dat bij de registeraccountant bedenkingen tegen de verantwoording en/of onzekerheden met betrekking tot de controle zijn blijven bestaan die van materieel belang zijn, zodat zij in de accountantsverklaring tot uitdrukking dienen te worden gebracht.
4.
De accountantsverklaring van oordeelonthouding houdt in dat bij de registeraccountant onzekerheden met betrekking tot de controle zijn blijven bestaan van zodanige aard en omvang dat hij geen goedkeurende accountantsverklaring noch een accountantsverklaring met beperking kan geven. Het is de registeraccountant verboden zodanige accountantsverklaring te geven:
indien hij andere beperkingen bij zijn controle heeft aanvaard of aangebracht dan die voortvloeiende uit objectieve verhinderingen, of indien zijn controle heeft uitgewezen dat de verantwoording niet voldoet aan de eraan te stellen eisen.
5.
De afkeurende accountantsverklaring houdt in dat de registeraccountant tot het oordeel is gekomen dat de verantwoording niet voldoet aan de eraan te stellen eisen.