Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Hogerstelling vergoedingsbedrag voor aangewezen groep van scholen
Artikel 2. Bepaling aanvullende vergoeding
Artikel 3. Bekendmaking
Artikel 4. Inwerkingtreding
Artikel 5. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Garantieregeling Vereenvoudiging Londo

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 31 december 2004. U leest nu de tekst die gold op 30 december 2004.
Garantieregeling Vereenvoudiging Londo
De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,
Gelet op de artikelen 95, van de Wet op het basisonderwijs en 92, van de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs:
Gelet op artikel V van de Wet van 4 juli 1996, Staatsblad 403;
Besluit:
Artikel 1. Hogerstelling vergoedingsbedrag voor aangewezen groep van scholen
Bevoegde gezagsorganen van scholen voor basisonderwijs en scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs die op basis van de gegevens op de peildatum 1 oktober 1996 na toepassing van de gewenningsregeling als bedoeld in artikel V van de Wet van 4 juli 1996, Staatsblad 1996, 403, er in de jaren 1998 en 1999 meer dan 5% in rijksvergoeding op achteruit gaan als gevolg van de invoering van het vereenvoudigde bekostigingsstelsel, ontvangen een aanvullende vergoeding.
1.
Bepaling aanvullende vergoeding
voor 1998: Ga = (0,95 * Lo) - Ln - (0,666 * Gw)
voor 1999: Ga = (0,95 * Lo) - Ln - (0,333 * Gw)
Waarbij geldt:
2.
De rijksvergoeding voor de kosten van de materiële instandhouding waarop voor het jaar 1997 aanspraak zou bestaan op grond van de Wet op het basisonderwijs en de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs, alsmede de op die wetten gebaseerde algemene maatregelen van bestuur, zoals deze wetten en besluiten luidden op 31 december 1996, berekend overeenkomstig artikel V van de Wet van 4 juli 1996, Stb. 1996, 403. Dit is Londo-oud (Lo).
3.
De rijksvergoeding voor de kosten van de materiële instandhouding waarop voor het jaar 1997 aanspraak bestaat, berekend overeenkomstig het gestelde in artikel V van de Wet van 4 juli 1996, Stb 1996,403. Dit is Londo-nieuw (Ln).
4.
Het gewenningsbedrag voor het jaar 1997 berekend volgens de gewenningsregeling, als bedoeld in artikel V van de Wet van 4 juli 1996, Stb.1996, 403. Dit is het gewenningsbedrag (Gw = Lo - Ln)
5.
Als Ga kleiner is dan o, dan wordt er geen aanvullende vergoeding verstrekt.
Artikel 3. Bekendmaking
Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.
Artikel 4. Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen, waarin deze regeling is bekendgemaakt.
Artikel 5. Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Garantieregeling Vereenvoudiging Londo.
De
staatssecretaris