Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Artikel VII
Artikel VIII
Artikel IX
Artikel X
Artikel XI
Artikel XII
Artikel XIII
Artikel XIV
Artikel XV
Artikel XVI
Artikel XVII
Artikel XVIII
Artikel XIX
Artikel XX
Artikel XXI
Artikel XXII
Artikel XXIII
Artikel XXIV
Artikel XXV
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Fiscale verzamelwet 2014

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Wet van 3 december 2014 tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2014)
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in een aantal belastingwetten en enige andere wetten enkele wijzigingen van overwegend technische aard aan te brengen;
Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel I
[Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]
Artikel II
[Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]
Artikel III
[Wijzigt de Wet op de loonbelasting 1964.]
Artikel IV
[Wijzigt de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.]
Artikel V
[Wijzigt de Wet op belastingen van rechtsverkeer.]
Artikel VI
[Wijzigt de Wet op de omzetbelasting 1968.]
Artikel VII
[Wijzigt de Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992.]
Artikel VIII
[Wijzigt de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994.]
Artikel IX
[Wijzigt de Wet belasting zware motorrijtuigen.]
Artikel X
[Wijzigt de Algemene douanewet.]
Artikel XI
[Wijzigt de Wet op de accijns.]
Artikel XII
[Wijzigt de Wet op de verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken.]
Artikel XIII
[Wijzigt de Wet belastingen op milieugrondslag.]
Artikel XIV
[Wijzigt de Douane- en Accijnswet BES.]
Artikel XV [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
[Wijzigt de Algemene wet inzake rijksbelastingen.]
Artikel XVI
[Wijzigt de Invorderingswet 1990.]
Artikel XVII
[Wijzigt de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen.]
Artikel XVIII
[Wijzigt de Conjunctuurwet.]
Artikel XIX
[Wijzigt het Belastingplan 2012.]
Artikel XX
[Wijzigt de Wet uitwerking autobrief.]
Artikel XXI
[Wijzigt het Belastingplan 2014.]
Artikel XXII
[Wijzigt de Wet aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit.]
Artikel XXIII
[Wijzigt de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II.]
1.
Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.
2.
Artikel I, onderdelen C en F, werkt terug tot en met 19 juli 2014.
3.
Artikel XIII, onderdelen B, C, D en F, en artikel XXI werken terug tot en met 1 juli 2014.
4.
Artikel XIII, onderdelen A, G en H, werkt terug tot en met 1 april 2014.
5.
Artikel VIII, onderdelen C, onder 2, en F, werkt terug tot en met 6 januari 2014.
7.
Artikel I, onderdeel A, werkt terug tot en met 1 juli 2013.
9.
Artikel II werkt terug tot en met 1 januari 2008.
10.
In afwijking van het eerste lid treedt artikel XV in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Artikel XXV
Deze wet wordt aangehaald als: Fiscale verzamelwet 2014.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te
Wassenaar, 3 december 2014
De Staatssecretaris van Financiën,
Uitgegeven de tiende december 2014
De Minister van Veiligheid en Justitie,