Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Artikel VII
Artikel VIII
Artikel VIIIa
Artikel IX
Artikel X
Artikel XI
Artikel XIa
Artikel XII
Artikel XIII
Artikel XIV
Artikel XIVa
Artikel XV
Artikel XVI
Artikel XVII
Artikel XVIII
Artikel XIX
Artikel XX
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Fiscale verzamelwet 2012

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Wet van 1 november 2012 tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2012)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in een aantal belastingwetten en enige andere wetten wijzigingen, bijstellingen of technische reparaties aan te brengen;
Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel I
[Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]
Artikel II
[Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]
Artikel III
[Wijzigt de Wet op de loonbelasting 1964.]
Artikel IV
[Wijzigt de Wet op de loonbelasting 1964.]
Artikel V
[Wijzigt de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.]
Artikel VI
[Wijzigt de Successiewet 1956.]
Artikel VII
[Vervallen]
Artikel VIII
[Wijzigt de Wet op de omzetbelasting 1968.]
Artikel VIIIa
[Wijzigt de Wet op het BTW-compensatiefonds.]
Artikel IX
[Wijzigt de Wet op de accijns.]
Artikel X
[Wijzigt de Wet belastingen op milieugrondslag.]
Artikel XI
[Wijzigt de Algemene wet inzake rijksbelastingen.]
Artikel XIa
[Wijzigt de Invorderingswet 1990.]
Artikel XII
[Wijzigt de Belastingwet BES.]
Artikel XIII
[Wijzigt de Douane- en Accijnswet BES.]
Artikel XIV
[Wijzigt de Wet loonbelasting BES.]
Artikel XIVa
[Wijzigt de Zorgverzekeringswet.]
Artikel XV
[Wijzigt het Belastingplan 2012.]
Artikel XVI
[Wijzigt de Overige fiscale maatregelen 2012.]
Artikel XVII
[Wijzigt de Wet uitwerking autobrief.]
Artikel XVIII
[Wijzigt de Wet uniformering loonbegrip.]
1.
Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2013, met dien verstande dat:
e. artikel XIVa en artikel XVIII toepassing vinden voordat de Wet uniformering loonbegrip wordt toegepast;
f. artikel VIIIa voor het eerst toepassing vindt met betrekking tot door de inspecteur vastgestelde bijdragen over tijdvakken die aanvangen op of na 1 januari 2012.
2.
Artikel VIII, onderdeel C, onder 1, werkt terug tot en met 1 januari 2010.
3.
Artikel VIII, onderdeel C, onder 2, werkt terug tot en met 1 april 2010.
4.
Artikel I, onderdelen D en G, en artikel XIV werken terug tot en met 1 januari 2011.
5.
Artikel XVI, onderdeel A, werkt terug tot en met 31 december 2011.
7.
Artikel V, onderdeel D, en artikel XI werken terug tot en met 18 januari 2012.
Artikel XX
Deze wet wordt aangehaald als: Fiscale verzamelwet 2012.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te
’s-Gravenhage, 1 november 2012
De Staatssecretaris van Financiën,
Uitgegeven de achtste november 2012
De Minister van Veiligheid en Justitie,