Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Fiscale beleidsregels januari 2005

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Fiscale beleidsregels januari 2005
De Staatssecretaris van Financiën geeft kennis van het volgende.
In de maand januari 2005 zijn de volgende beleidsregels op de website www.minfin.nl geplaatst. In verband met het bepaalde in artikel 2:14, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht liggen deze beleidsregels, vanaf datum publicatie op de website, tevens ter inzage bij de afdeling Bibliotheek en documentatie van het Ministerie van Financiën, Korte Voorhout 7 te Den Haag.
IB. Winst uit onderneming. Bedrijfsmiddel; huurrecht
Besluit van 31 januari 2005, nr. CPP2004-2114M
WBR. Verkrijging blote eigendom van landerijen in gedeelten en toepassing vrijstelling overdrachtsbelasting
Besluit van 26 januari 2005, nr. CPP2005-180M
OB. Verlaagd BTW-tarief voor opfokken en trainen van dieren; contractteelt
Besluit van 26 januari 2005, nr. CPP2004-2800M
LB. Pensioen. Vaststelling pensioenbijdragen bij eigen beheer
Besluit van 12 januari 2005, nr. CPP2004-2422M
VPB. Energie-investeringsaftrek; milieu-investeringsaftrek, vervroegde afschrijving milieu-investeringen en arbo-investeringen; meldings- en aanvraagprocedures; fiscale eenheid
Besluit van 12 januari 2005, nr. CPP2004-2838M
LB en WVA. Afdrachtvermindering kinderopvang; betalingen aan een fonds
Besluit van 18 januari 2005, nr. CPP2004-1432M
LB en WVA. Bereikbaarheidsdienst
Besluit van 19 januari 2005, nr. CPP2004-1433M
LB. Pensioen; (vaste) indexatie pensioenen
Besluit van 21 januari 2005, nr. CPP2004-1257M
IB, LB en OB. Koerierswerkzaamheden
Besluit van 18 januari 2005, nr. CPP2004-1864M
Milieubelastingen. Toelichting op de wijzigingen van de Wet belastingen op milieugrondslag met ingang van 1 januari 2005
Besluit van 19 januari 2005, nr. CPP2004-2939M
Inwerkingtreding Protocol, met memorandum van overeenstemming, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting naar het inkomen. Uitvoeringsvoorschriften
Besluit van 20 januari 2005, nr. IFZ2005-45M
Het niet langer van toepassing zijn van de tax sparing credit bepaling in het belastingverdrag Nederland-Bangladesh
Besluit van 20 januari 2005, nr. IFZ2005-19M
OB. Keuzevermogen; tijdstip waarop de keuze voor privé-vermogen of bedrijfsvermogen uiterlijk moet worden gemaakt; kenbaarheid keuze
Besluit van 19 januari 2005, nr. CPP2004-2799M
IB. Eigenwoningregeling. Bijleenregeling. Kosten van verwerving en vervreemding van de woning bij verkoop onder voorwaarden
Besluit van 20 januari 2005, nr. CPP2004-2357M
SW. Algemeen nut beogende instelling; feitelijke werkzaamheden
Besluit van 19 januari 2005, nr. CPP2004-1461M
IB. Vrijstelling voor persoonsgebonden budgetten
Besluit van 21 januari 2005, nr. CPP2005-20M
IB. Tijdig verzoek voorlopige aanslag en box 3
Besluit van 21 januari 2005, nr. DGB2005-150M
OB. Toepassing verlaagde BTW-tarief op prestaties van videojockey's (VJ's)
Besluit van 4 januari 2005, nr. CPP2004-2675M
LB. Eindheffingsmogelijkheid bij het afzien van verloftijd in het kader van de Nationale Hulpactie voor Azië
Besluit van 7 januari 2005, nr. DGB2005-92M
SW. Geen schenkingsrecht in het kader van de Nationale actie slachtoffers aardbeving Azië
Besluit van 4 januari 2005, nr. CPP2005-1M
Ondermandaatverlening internationale inlichtingenuitwisseling
Besluit van 22 december 2004, nr. CPP2004-2900M, Stcrt. nr. 253
IB en VPB. Geruisloze omzetting; onttrekking vermogensbestanddelen
Besluit van 31 december 2004, nr. CPP2004-1568M
OB. Vrijstelling voor kinderopvang, Wet kinderopvang
Besluit van 31 december 2004, nr. CPP2004-2588M