{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Fiscale beleidsregels december 2004

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Fiscale beleidsregels december 2004
De Staatssecretaris van Financiën geeft kennis van het volgende.
In de maand december 2004 zijn de volgende beleidsregels op de website www.minfin.nl geplaatst. In verband met het bepaalde in artikel 2:14, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht liggen deze beleidsregels, vanaf datum publicatie op de website, tevens ter inzage bij de afdeling Bibliotheek en documentatie van het Ministerie van Financiën, Korte Voorhout 7 te Den Haag.
Heffing van omzetbelasting ten aanzien van melkpremie
Besluit van 29 november 2004, nr. CPP2004/2614M
Afhandeling bezwaarschriften aankoopkosten
Besluit van 29 november 2004, nr. DGB2004/5550M
Vennootschapsbelasting; Artikel 13, eerste lid, Wet Vpb. Artikel 13a, eerste lid, Wet Vpb; earn-outregeling; begrip kosten
Besluit van 6 december 2004, nr. CPP2004/1902M
Inkomstenbelasting. Buitengewone uitgaven. Verhogingsfactor en chronisch ziekenforfait bij ontbreken aangifte voorgaande jaren
Besluit van 6 december 2004, nr. CPP2004/2100M
Landelijke Landbouwnormen
Besluit van 9 december 2004, nr. CPP2004/2835M
Inkomstenbelasting/loonbelasting. Bekendmaking percentage scholingsfondsen
Besluit van 6 december 2004, nr. CPP2004/2619M, Stcrt. nr. 239
Inkomstenbelasting. Winst uit onderneming. Waardering van voorraden door detaillisten op het gebied van textiel, kleding, schoenen, meubelen en stoffering
Besluit van 15 december 2004, nr. CPP2004/2379M
Inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen. Heffingsaspecten geschenken in natura
Besluit van 16 december 2004, nr. CPP2004/2765M
Loonbelasting.Vrije vergoeding; vrije vergoedingen en verstrekkingen; vakliteratuur; dagblad
Besluit van 16 december 2004, nr. CPP2004/1859M
Vennootschapsbelasting. Dividendbelasting. Inkomstenbelasting. Europees recht. Wijziging moeder-dochterrichtlijn. Kwalificatie rechtsvormen
Besluit van 18 december 2004, nr. CPP2004/2730M
Omzetbelasting. Verlaagde tarief toepassing post a 30 van Tabel I, behorende bij de Wet op de omzetbelasting 1968, op de uitgifte van lesmateriaal ten behoeve van onderwijsinstellingen
Besluit van 15 december 2004, nr. CPP2004/2597M
Vennootschapsbelasting. Deelnemingsvrijstelling. Onderworpenheid bij kwalificatieverschil van buitenlands lichaam
Besluit van 18 december 2004, nr. CPP2004/1304M
Belastingen op milieugrondslag; Afvalstoffenbelasting; secundaire bouwstoffen
Besluit van 24 december 2004, nr. DGB2004/6762M
Eigen woning
Besluit van 23 december 2004, nr. CPP2004/2764M
Kapitaalsbelasting; Vraag en antwoordbesluit
Besluit van 23 december 2004, nr. CPP2004/2561M
Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting; lijfrenten in de winstsfeer
Besluit van 28 december 2004, nr. CPP2004/633M
Loonbelasting; Afdrachtvermindering kinderopvang; vrije vergoeding; in 2004 genoten kinderopvang
Besluit van 23 december 2004, nr. CPP2004/2942M
Belastingen op milieugrondslag; Afvalstoffenbelasting; overgangsrecht grondreinigingsresidu
Besluit van 23 december 2004, nr. CPP2004/2831M
Vennootschapsbelasting. Investeringsaftrek; uitgesloten verplichtingen; ontheffing
Besluit van 29 december 2004, nr. CPP2004/2066M
Vennootschapsbelasting. Fiscale eenheid; bijzondere aandelen; bezitseis
Besluit van 23 december 2004, nr. CPP2004/1801M
Wijziging Leidraad Invordering 1990
Besluit van 23 december 2004, nr. CPP2004/2905M, Stcrt. nr. 251