Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Inleiding
Tegemoetkoming ZKOO per 1 januari
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Financiële arbeidsvoorwaarden per 1 januari 2004 (inzake tegemoetkoming ZKOO)

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Financiële arbeidsvoorwaarden per 1 januari 2004
Inleiding
Met deze publicatie wil ik u op de hoogte stellen van de met ingang van 1 januari 2004 gewijzigde bedragen die betrekking hebben op het Besluit tegemoetkoming ziektekosten en inkomenstoeslag onderwijs- en onderzoekspersoneel (ZKOO). Voor de duidelijkheid wijs ik u er op dat de bedragen zoals hier worden vermeld alleen van toepassing zijn voor het Primair (PO) en Voortgezet (VO) onderwijs.
ZKOO per 1 januari van Financiële arbeidsvoorwaarden per 1 januari 2004 (inzake tegemoetkoming ZKOO)">
Tegemoetkoming ZKOO per 1 januari
In de CAO sector onderwijs (PO, VO, BVE) 2000-2002 is overeengekomen om de tegemoetkoming in de ziektekosten nominaal te handhaven op het niveau van 2000 tot het moment is bereikt dat de vergoeding gelijk is aan 50 procent van de gemiddelde ziektekosten (particuliere verzekeringspremies + wettelijke bijdragen MOOZ en WTZ ), zoals berekend door het Centraal Planbureau. De middelen die als gevolg van deze maatregel vrijvielen, zijn toegevoegd aan de arbeidsvoorwaardenruimte ten behoeve van de eindejaarsuitkering/13e maand. In de CAO sector onderwijs (PO en VO) 2003 is overeengekomen de bedragen versneld te bevriezen. Met ingang van 1 april 2003 zijn de bedragen hierop aangepast en zijn de hieruit voortkomende vrijvallende middelen benut voor de verhoging van het incidentele gedeelte van de eindejaarsuitkering voor het jaar 2003. Nu de tegemoetkoming vanaf 1 april 2003 gelijk is aan 50 procent van de gemiddelde ziektekosten kunnen de betreffende bedragen weer volgens de gebruikelijke systematiek worden geïndexeerd overeenkomstig de ontwikkeling van de verzekeringspremies.
Uit de gegevens van het CPB blijkt dat de verzekeringspremies gemiddeld met 7,36% zijn gestegen met ingang van 1 januari 2004. Gelijktijdig zijn de MOOZ-bijdrage en de WTZ-pooling verhoogd. Rekeninghoudend met deze verhogingen gelden de volgende bedragen vanaf 1 januari 2004:
(mede) betrokkene €  76,26
Kind < 16 jaar €  38,13
Kind 16 jaar of ouder €  48,83
De bedragen voor de inkomenstoeslag, €  12,03 per maand, en de aanvullende inkomenstoeslag, €  5,45 per maand, zijn per 1 januari 2004 niet gewijzigd.
Ik verzoek u het personeel in dienst van uw instelling van deze publicatie op de hoogte te stellen.
De van onderwijs, cultuur en wetenschap ,
minister
namens deze,
directeur directie arbeidsmarkt en personeelsbeleid