Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Begripsbepalingen
Artikel 2. Doel
Artikel 3. Eisen subsidieaanvragers
Artikel 4. Wie kunnen subsidie aanvragen?
Artikel 5. Voorwaarden subsidieaanvraag
Artikel 6. Subsidiabele kosten
Artikel 7. Hoe wordt subsidie aangevraagd?
Artikel 8. Indiendata
Artikel 9. Toetsing door het fonds
Artikel 10. Toetsingscriteria
Artikel 11. Subsidieverlening
Artikel 12. Subsidieplafond
Artikel 13. Subsidieverplichtingen bij honorering
Artikel 14. Bezwaar en beroep
Artikel 15. Bekendmaking
Artikel 16. Inwerkingtreding
Artikel 17. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 1 Festivalregeling van het Nederlands Fonds voor de Podiumkunsten+

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2011. U leest nu de tekst die gold op -.
Artikel 1. Begripsbepalingen
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. fonds: de Stichting Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+, gevestigd te Den Haag;
b. commissie: de commissie die aan het fonds een advies uitbrengt als bedoeld in de statuten van het fonds;
c. festival: reeks van presentaties op het gebied van de podiumkunsten met inhoudelijke samenhang, onder één noemer gepresenteerd en van een beperkte tijdsduur;
d. festivalorganisatie: organisatie waarvan het organiseren van festivals uit de statutaire doelstellingen valt af te leiden;
e. concours: (met regelmaat terugkerende) wedstrijd op het gebied van podiumkunsten waar het dingen naar een uitgeschreven prijs centraal staat; organisatie waarvan statutair is vastgelegd dat het produceren van een concours of concoursen de kerntaak is;
f. podium: een faciliteit bestemd voor de presentatie van podiumkunsten, of een organisatie/vereniging zonder winstoogmerk, niet zijnde een podiumkunstaanbieder of impresario, die met regelmaat openbaar toegankelijke voorstellingen op het gebied van podiumkunsten programmeert of doet programmeren; een vereniging of koepelorganisatie van de hiervoor genoemde faciliteiten of organisaties;
g. podiumkunstaanbieder: de producent van podiumkunst (theater- of dansgezelschap; muziekensemble; individuele musici, dj’s, acteurs, dansers, performers);
h. marketing: afstemming op de markt met behulp van instrumenten zoals product, promotie, prijs, plaats, personeel en partners.
Waar in deze regeling ‘festivalorganisatie’ staat kan ook ‘concours’ of ‘podium’ worden gelezen.