{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Feitcodes D521a – D524, overtreding 437 Sr jo. Uitvoeringsbesluit ex art. 437 Sr
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Feitcodes bij Richtlijn voor Strafvordering feitgecodeerde misdrijven en overtredingen (2013R003)

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 november 2013. U leest nu de tekst die gold op 31 oktober 2013.
Feitcodes bij Richtlijn voor Strafvordering feitgecodeerde misdrijven en overtredingen (2013R003)
437 Sr jo. Uitvoeringsbesluit ex art. 437 Sr van Feitcodes bij Richtlijn voor Strafvordering feitgecodeerde misdrijven en overtredingen (2013R003)">
Feitcodes D521a – D524, overtreding 437 Sr jo. Uitvoeringsbesluit ex art. 437 Sr
De recidiveregeling luidt als volgt:
Van recidive is sprake indien de overtreding wordt begaan binnen twee jaar na afdoening van de vorige overtreding. Door het OM wordt via raadpleging van het Justitieel Documentatie Systeem (JDS) vastgesteld of sprake is van recidive.
Het vervolgingsbeleid ten aanzien van overtreding van artikel 437 Wetboek van Strafrecht (Sr) ziet op de onjuiste naleving van de registratie- en legitimatieplicht. De legitimatieplicht geldt alleen bij inkoop van koper en koperlegeringen bij contante uitbetalingen. Opkopers hebben op grond van dit artikel de plicht een register bij te houden van hetgeen zij inkopen. In artikel 2, tweede lid van het Uitvoeringsbesluit ex artikel 437 Sr is vermeld welke gegevens in dit register dienen te worden opgenomen. Eén van die vereiste gegevens is dat handelaren in koper in het register de omschrijving en het nummer van het document, waarmee een aanbieder van koper of koperlegeringen, die met contant geld wordt uitbetaald, zich identificeert, noteren.
Bij de vervolging worden vier categorieën onderscheiden:
1. Verschrijvingen bij NAW- gegevens.
Allereerst kan er sprake zijn van een verschrijving van NAW-gegevens, zoals weergegeven in het Uitvoeringsbesluit bij artikel 2, tweede lid, onder e ex artikel 437 Sr. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen verschrijvingen en gegevens die ontbreken of onjuist zijn. Bij onjuiste of ontbrekende gegevens is categorie 2 van toepassing. Wanneer er vijf of minder verschrijvingen (bijv. Jansen ipv Janssen) zijn, dan houdt de opsporingsambtenaar het als sprake is van een first offender bij een schriftelijke waarschuwing. Binnen 28 kalenderdagen nadat deze constatering heeft plaatsgevonden, krijgt de opkoper opnieuw een controle. Wanneer dan sprake is van drie of meer verschrijvingen dan wel bij de eerste controle sprake is van meer dan vijf verschrijvingen, wordt gehandhaafd volgens onderstaand schema. Bij één of twee verschrijvingen wordt niet opgetreden.
2. Ontbrekende of onjuiste gegevens anders dan onder categorie 3
Bij de tweede categorie ontbreken één of meer van de in artikel 2, tweede lid, onder a tot en met e Uitvoeringsbesluit ex artikel 437 Sr genoemde onderdelen of is anders dan een kennelijke verschrijving onjuist genoteerd. Hier geldt dat naarmate meer fouten of onjuistheden worden geconstateerd, de hoogte van de sanctie oploopt.
3. Ontbrekende gegevens m.b.t. legitimatieplicht
De derde categorie betreft de overtreding van de legitimatieplicht, krachtens artikel 2, tweede lid, onder f van het Uitvoeringsbesluit ex artikel 437 Sr. Hierbij gaat het om het soort legitimatiebewijs en het nummer op het legitimatiebewijs 1 .
In geval van een combinatie van overtredingen, waarbij sprake is van verschillende categorieën, geldt vervolging conform de categorie waar de hoogste straf voor is vastgesteld.
4. Geen register (bijhouden)
In de vierde categorie is er geen register of wordt dit in het geheel niet bijgehouden, zoals voorgeschreven in artikel 437, eerste lid, onder a Sr j. art. 2, tweede lid Uitvoeringsbesluit. Voor deze overtreding is de hoogste straf vastgesteld.
Categorie 1:
Gepleegde overtreding ten aanzien van artikel 2, tweede lid, onder e van het Uitvoeringsbesluit ex artikel 437 Sr, waarbij het gaat om verschrijvingen van NAW-gegevens: Categorie-indeling E, categorie 8 – een ieder
Verschrijvingen 1 of 2 3–5 6– 0 > 10
Eerste overtreding OM-strafbeschikking (D521a) € 100 NB Hier gaat een schriftelijke waarschuwing aan vooraf bij constatering eerste overtreding OM-strafbeschikking (D521b) € 140 OM-strafbeschikking (D521c) € 310
Tweede overtreding (binnen twee jaar na afdoening eerste overtreding) OM- strafbeschikking € 140 OM-strafbeschikking € 210 OM-strafbeschikking € 450
Derde overtreding (binnen vier jaar na afdoening eerste overtreding) OM-strafbeschikking € 210 OM-strafbeschikking € 310 OM-strafbeschikking € 600

Categorie 2:
Gepleegde overtredingen ten aanzien van artikel 2, tweede lid, onder a tot en met e van het Uitvoeringsbesluit ex artikel 437 Sr: Categorie-indeling E, categorie 8 – een ieder
Aantal overtredingen: 1–5 6–10 > 10
Eerste overtreding BOSpolarispunten OM-strafbeschikking (D522a) € 240 OM- strafbeschikking (D522b) € 500 OM-strafbeschikking (D522c) € 750
Tweede overtreding (binnen twee jaar na afdoening eerste overtreding) OM- strafbeschikking € 380 OM-strafbeschikking € 750 OM-strafbeschikking € 1.100
Derde overtreding (binnen vier jaar na afdoening eerste overtreding) OM-strafbeschikking € 500 OM-strafbeschikking € 1.000 Dagvaarden, eis ter zitting € 1.500

Categorie 3:
Gepleegde overtredingen ten aanzien van artikel 2, eerste lid jo. artikel 2, tweede lid, onder f van het Uitvoeringsbesluit ex artikel 437 Sr, waarbij het gaat om het soort identiteitsbewijs en het nummer van het identiteitsbewijs: Categorie-indeling E, categorie 8 – een ieder
Aantal overtredingen: 2–5 6–10 > 10
Eerste overtreding OM-strafbeschikking (D523a) € 500 OM- strafbeschikking (D523b) € 1.000 OM-strafbeschikking (D523c) € 1.500
Tweede overtreding (binnen twee jaar na afdoening eerste overtreding) OM- strafbeschikking € 750 OM-strafbeschikking € 1.500 Dagvaarden, eis ter zitting € 2.200
Derde overtreding (binnen vier jaar na afdoening eerste overtreding) Dagvaarden, eis ter zitting € 1.000 Dagvaarden, eis ter zitting € 2.100 Dagvaarden, eis ter zitting 1 maand hechtenis

Categorie 4:
Geen register of een register wordt in zijn geheel niet bijgehouden, overtreding van artikel 437, eerste lid, onder a Sr. Categorie-indeling E, categorie 8 – een ieder
  Geen register
Eerste overtreding OM- strafbeschikking € 2.000 (D 524)
Tweede overtreding (binnen twee jaar na afdoening eerste overtreding) Dagvaarden, eis ter zitting € 3.000
Derde overtreding (binnen vier jaar na afdoening eerste overtreding) Dagvaarden, eis ter zitting 2 maanden hechtenis
Overgangsrecht
Deze feitcodes en boetebedragen hebben gelding voor feiten gepleegd vanaf 1 juli 2013. 1
In het kader van de actie Koperslag ligt het zwaartepunt bij dit subonderdeel en dit wordt hierdoor zwaarder bestraft.